Katedra technických studií

Cesta: VŠPJ / Katedra technických studií / O katedře / Semináře katedry

Pravidelná setkání katedry technických studií

Semináře katedryKatedra technických studií se setkává obvykle ve středu ve 13:30. Tento čas je vyhrazený pro konání interních schůzí katedry (zpravidla jednou za tři týdny) a odborným seminářům.

Účelem seminářů je sdílet s kolegy aktuální témata, která akademičtí pracovníci řeší, diskutovat o zajímavých problémech a posilovat týmovou spolupráci.

Na semináře jsou srdečně zváni i studenti a pracovníci jiných kateder. Schůze jsou určeny pouze pracovníkům katedry.


Předpokládaný program porad a seminářů KTS na LS 2016/17
(program se během semestru může měnit)

Středa 13:30

12. 4. 2017

--- Přehled výzkumu polynomiálních neuronů HONU pro predikci, řízení  a detekci,                       doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

17. 5. 2017

--- Living Heart, doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

13. 6. 2017

--- Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci, doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 

---