Obory garantované katedrou technických studií

Katedra technických studií zajišťuje výuku oborů Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika a Počítačové systémy, které jsou akreditovány v rámci studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Elektrotechnika a informatika.


Studijní obor Počítačové systémy – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

Prezenční forma studia

Studijní obor Počítačové systémy je určen především studentům, které zajímá využití počítače pro technické aplikace.
Důraz je kladen na výuku programování v jazycích C/C++, rovněž mikroprocesory studenti programují v jazyce C.
Systém volitelných předmětů umožňuje prohloubení znalostí v oblasti programování, elektrotechniky, počítačových sítí nebo počítačových systémů pro řízení a automatizaci.
Tento obor odpovídá většině požadavků firem kladeným jak na IT specialisty, tak i na odborníky v automatizaci, takže umožňuje snadné uplatnění a flexibilitu absolventů v praxi.
Absolventi oboru mohou bez problémů pokračovat v magisterském studiu na příbuzných oborech univerzitních škol.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní obor Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Prezenční forma studia

Studijní obor Aplikovaná informatika je určen studentům, kteří spíše než techniku preferují informatiku nebo ekonomiku.
Systém volitelných předmětů umožňuje zaměřit se na získání vyššího stupně znalostí v oblasti ekonomických systémů, programování, softwarových technologií nebo počítačových sítí.
Tento obor poskytuje specializovanější vzdělání v oboru IT s vyšším teoretickým základem.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant program: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělávání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení, zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahující eletronicky řízené mechanické systémy. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů jako jsou mechanika těles a soustav, nauka o materiálech, základy výrobní technologie, základy mechatroniky, základy eletrotechniky, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.


Další informace o nabízených oborech podá vedoucí Katedry technických studií doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz