Aplikovaná informatika, Bc

Studijní obor Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Prezenční forma studia

Studijní obor Aplikovaná informatika je určen studentům, kteří spíše než techniku preferují informatiku nebo ekonomiku.
Systém volitelných předmětů umožňuje zaměřit se na získání vyššího stupně znalostí v oblasti ekonomických systémů, programování, softwarových technologií nebo počítačových sítí.
Tento obor poskytuje specializovanější vzdělání v oboru IT s vyšším teoretickým základem.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.

Další informace k programu

Další informace o nabízených oborech podá vedoucí katedry technických studií doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz