Katedra technických studií

Cesta: VŠPJ / Katedra technických studií / Tvůrčí činnost / Projekty

Výzkumné projekty

Elektronická plíce

Přehled výzkumných či aplikačních projektů katedry:

Aktuálně řešené projekty

 • Hodnocení a modelování teplotního pole při obrábění nekovových materiálů“. (Projekt podpořený GAČR. Dalším příjemcem je ČVUT v Praze).
 • Vývoj a inovace dětské předloketní berle s přidanými funkčními vlastnostmi použitím pokročilých materiálů“ (Dotace MPO ČR. Dalším příjemcem je Erilens s.r.o)
 • Zvýšení spolehlivosti a životnosti lineárních elektromechanických pohonů pro letecké aplikace“ (Dotace MPO ČR. Dalším příjemcem je Jihlavan, a.s.
 • Určení vlivu fyzikálních parametrů na cyklickou únavu dílů vyrobených z Ti slitiny pomocí technologie 3D tisku“ (Interní grantový projekt VŠPJ. Je na webu VŠPJ pod odkazem „Tvůrčí činnost a projekty“ )

V minulosti řešené projekty

 • Experimentální a numerické MKP simulace fixace šroubů v kostní tkáni (hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.)
 • Učební materiály pro projektovou výuku ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ (hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.)
 • Využití mobilních technologií ve sportu a outdoorových aktivitách (hlavní řešitel: Ing. Marek Musil)
 • Výzkum pokročilých metod modelování ve 3D Computer Aided Design (hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.)
 • Elektronicko-biomedicínská kooperace
 • Pracoviště pro magnetická měření
 • Psychofyzikální výzkum sluchu a jeho poruch během stárnutí
 • Využití chytrých mobilních technologií ve sportu/fitness a ošetřovatelské péči
 • Inovace předmětů Programování 1 a 2
 • Internetová laboratorní výuka
 • ALVEOPIC - Pokročilý výzkum pro účely veterinárního lékařství v oblasti inhalace částic
 • Použití impedanční spektroskopie v elektrochemii a biotechnologii
 • Využití mobilních informačních a komunikačních technologií v amatérském sportu
 • Znalostní modelování a jeho aplikace
 • Bezdrátová senzorová síť
 • Vytvoření rezervačního systému k laboratorním modelům
 • Vstupní analýza pro pokrytí území a obyvatelstva České republiky službami a sítěmi širokopásmového přístupu k síti Internet
 • Vstupní analýza tržního prostředí pro potřeby procesu notifikace tématu rozvoje otevřených