Kontakty

Kontaktní údaje automaticky generované informačním systémem VŠPJ včetně aktuálních externích pracovníků katedry naleznete zde.

doc. Voráček
Mgr. Vojáčková
Míša
Ing. Bílek
doc. Bureš
prof. Dostál
Mgr. Dostálová
Ing. Dvořák
doc. Horák
Ing. Krejčí
Ing. Musil
Mgr. Přibyl
doc. Richta
PaedDr. Smrcka
prof. Zezulka

Profil pracovníků katedry

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Odborné vzdělání
2014 doc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, obor biomedicínské inženýrství
2008 Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor elektrotechnika a informatika – akustika
2004 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor elektrotechnika a informatika – výpočetní technika
Pracovní zkušenosti
2009 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, docent (od r. 2014), od r. 2010 zástupce vedoucího katedry
2008 – dosud Ústav experimentální medicíny AVČR, oddělení neurofyziologie sluchu, vědecký pracovník, částečný úvazek
2013 – 2014 FEKT VUT v Brně, vědeckotechnický pracovník
2004 – 2007 Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, katedra radioelektroniky pedagogická praxe
Odborné zaměření
Výpočetní a matematické modely zpracování informace ve sluchové dráze, fyziologická akustika, biomedicínské inženýrství, zpracování signálů a multimédia, databáze
Členství v komisích a radách
AES – Audio Engineering Society, OCNS – Organization for Computational Neuroscience
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Michal Bílek

Odborné vzdělání
2001 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doplňující pedagogické studium učitelství na středních odborných školách
1991 Ing., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, obor elektrotechnologie
Pracovní zkušenosti
2006 – dosud VŠP Jihlava, asistent, částečný úvazek
1997 – dosud Střední průmyslová škola Jihlava, učitel odborných předmětů
1994 – 1997 Manažerské gymnázium Jihlava, učitel odborných předmětů
1992 – 1994 TESLA Jihlava a.s., technik
Odborné zaměření
Informatika, číslicová technika, řídicí systémy PLC
Členství v komisích a radách
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Zpět na seznam pracovníků katedry

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

Odborné vzdělání
1989 prof., Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně, obor radioelektronika
1989 DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně, obor technické vědy
1982 doc., Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, obor teoretická elektrotechnika
1977 postgraduální studium pedagogiky a psychologie, Vojenská akademie v Brně
1976 CSc., Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, aspirantura v oboru teoretická elektrotechnika
1972 Ing., Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, elektrotechnické inženýrství, obor radiotechnické zabezpečení letectva
Pracovní zkušenosti
2007 – dosud VŠP Jihlava, profesor
1989 – 2010 Fakulta elektrotechniky a informatiky, později Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, profesor
1984 – 1989 Elektrotechnická fakulta, VUT v Brně, docent
1982 – 1984 Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, docent
1980 – 1982 Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, odborný asistent
1978 – 1980 Military Technical College, Bagdad, Irák
1973 – 1978 Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, odborný asistent
1972 – 1973 provozní inženýr na letišti, Bechyně
Odborné zaměření
Elektronika, teorie obvodů, zpracování signálů, filtry
Působení v zahraničí
1978 – 1980 Military Technical College, Bagdad, Irák, expert
Členství v komisích a radách
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Společnost elektrotechnického inženýrství, Akademická rada VŠPJ, Oborová rada doktorského studia VUT v Brně, Redakční rada Slaboproudý obzor, Redakční rada Izvestia vyšich učebnych zavedenij – Radioelektronika (Ukrajina)
Zpět na seznam pracovníků katedry

Mgr. Zdeňka Dostálová

Odborné vzdělání
1996 Mgr., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno, obor Český jazyk a literatura – Anglický jazyk a literatura
Pracovní zkušenosti
2005 - dosud VŠP Jihlava, asistent
1996 - 2007 VOŠ Jihlava, vyučující cizího jazyka
Odborné zaměření
Angličtina jako odborný cizí jazyk; odborný anglický jazyk pro technické obory; odborný anglický jazyk pro ekonomické obory
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

Odborné vzdělání
2014 Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, zaměření na modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
2004 Bc., Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů
2003 Ing., Dopravní fakulta, ČVUT v Praze, obor provoz letadel
Pracovní zkušenosti
2015 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
2014 – 2015 VŠP Jihlava, lektor
2010 – dosud SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, učitel CAD, CAE, Technické vizualizace a animace, Informační technologie ve strojírenství, částečný úvazek
2007 – 2014 Axiom Tech, s. r. o. Žďár nad Sázavou, konstruktér, CAx / PLM konzultant. Konstruktérské a konzultantské práce:
2007 – 2010 Donaldson Engine, Leuven, Belgie
2010 – 2014 FEI Czech Republic, Brno
2004 – 2007 Škoda Auto, a. s., střední odborné učiliště strojírenské, učitel odborných strojírenských a informatických předmětů
2003 – 2004 Škoda Auto, a. s., specialista technického vedení projektů B5 Škoda Superb
Odborné zaměření
CAD, CAE, CAM, PLM, technické vizualizace, počítačová geometrie a grafika
Působení v zahraničí
2007 Konstruktér, CAD konzultant, Donaldson Engine, Leuven, Belgie
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Odborné vzdělání
2014 doc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika
2008 Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Biomechanika
2001 Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
Pracovní zkušenosti
2015 – dosud VŠP Jihlava, docent
2014 – dosud VŠP Jihlava, organizační pracovník, člen užšího vedení
2014 – dosud ČVUT v Praze, Fakulta strojní, docent
2010 – 2014 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, odborný asistent
2004 – 2010 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, inženýr ve výzkumu a vývoji
2000 – 2004 Ing. Petr Vyskočil – REMET, Praha, konstruktér a technolog
Odborné zaměření
strukturální analýzy metodou konečných prvků (MKP); pevnostní analýzy a dimenzování strojních součástí; návrh, konstrukce a testování zdravotnických prostředků; biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad; zpracování obrazových dat; forenzní biomechanika
Působení v zahraničí
2012 třítýdenní studijní pobyt na TUHH Technische Universität Hamburg-Hamburg
Členství v komisích a radách
Česká společnosti pro biomechaniku - člen výboru; European Society of Biomechanics – člen; International Society of Biomechanics – člen; Česká společnost pro mechaniku – člen; GA ČR hodnotící panel 101 – člen; Akademická rada VŠP Jihlava
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Ivan Krejčí, CSc.

Odborné vzdělání
1987 CSc., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky ČSAV, aspirantura v oboru měřicí technika
1969 Ing., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, obor měřicí technika
Pracovní zkušenosti
2013 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
1999 – dosud jednatel společnosti HAAL Elektro, s.r.o., vývoj elektronických zařízení
2011 – 2012 samostatný vývojový pracovník, firma BVT Technologies, a.s., vývoj přístrojové techniky pro elektrochemii
2007 – 2009 vedoucí vývoje HW, firma VF, a.s., vývoj zařízení pro měření ionizačního záření a zabezpečení jaderných elektráren
1987 – 1999 Ústav přístrojové techniky ČSAV (AVČR od r. 1990), oddělení vf spektroskopie (1992 – 1993, vedoucí oddělení), vědecký pracovník
1980 – 1987 samostatný odborný pracovník – specialista, Ústav přístrojové techniky ČSAV, oddělení vf spektroskopie
1974 – 1980 samostatný vývojový pracovník n. p. Tesla Brno, oddělení vývoje spektroskopie nukleární magnetické rezonance
1969 – 1974 vývojový pracovník n. p. Tesla Brno, oddělení metrologie
Odborné zaměření
Číslicové systémy, zejména mikroprocesorová technika, konstrukce a návrh elektronických zařízení z oblasti měřicí a řídicí techniky, číslicové i analogové zpracování signálů
Působení v zahraničí
1994 Università di Pavia, Dipartimento di Fisica Alessandro Volta, Pavia
1992 Università di Pavia, Dipartimento di Fisica Alessandro Volta, Pavia
1988 Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau (ZWG), Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin – Adlershof
Členství v komisích a radách
Člen poradního sboru pro nákup sbírek, Technické muzeum města Brna
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Marek Musil

Odborné vzdělání
2006 Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, doplňující pedagogické minimum
2004 Ing., Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, obor informatika a výpočetní technika – softwarové inženýrství
Pracovní zkušenosti
2012 – dosud VŠP Jihlava, akademický pracovník
2008 – 2011 Stormware s.r.o., programátor
2004 – 2008 Střední škola stavební v Jihlavě, učitel odborných předmětů
Odborné zaměření
Programování a programovací jazyky (C, C++, C#, .NET), databázové systémy, sw inženýrství
Působení v zahraničí
2004 Fachhochschule Regensburg, SRN, studijní zahraniční pobyt Socrates - Erasmus
Zpět na seznam pracovníků katedry

Mgr. Antonín Přibyl

Odborné vzdělání
1999 Mgr., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, učitelství pro střední školy, obor matematika a výpočetní technika
Pracovní zkušenosti
09/2007 – dosud VŠP Jihlava, asistent
10/2006 – 11/2008 VŠP Jihlava, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
09/2001 – 06/2006 Vyšší odborná škola Jihlava, učitel
03/2001 – 06/2007 Vyšší odborná škola Jihlava, vedoucí oddělení správy počítačové sítě
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Ing. Karel Richta, CSc.

Odborné vzdělání
1992 doc., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor výpočetní technika
1981 CSc., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor technická kybernetika
1974 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2013 - dosud VŠP Jihlava, docent, částečný úvazek
1993 - dosud Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, docent
1997 - 2014 Matematicko-fyzikální fakluta UK, docent
1982 - 1992 Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, odborný asistent
1974 - 1981 Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, výzkumný pracovník
Odborné zaměření
Formální metody, softwarové inženýrství, databáze, programování
Působení v zahraničí
1/1990 – 4/1990 McMaster University, Hamilton, Kanada, lektor
Členství v komisích a radách
Členství v odborných orgánech:
ACM (prezident české pobočky ACM Czech Chapter)
Člen vědecké rady ČSKI
Člen ČSSI

Členství v redakčních radách:
Grada, edice MIS

Členství v oborových radách doktorských programů:
MFF UK, FIT ČVUT, PEF ČZU

Členství v programových výborech:
SOFSEM, ISD, ASEA, EDBT, ADBIS, DATESO, DATAKON, ITAT
Zpět na seznam pracovníků katedry

PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Odborné vzdělání
2009 Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, obor systémové inženýrství a informatika
1998 Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, obor informatika
1989 PaedDr., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor základy techniky
1987 Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor fyzika, základy techniky
Pracovní zkušenosti
2006 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent
1998 – 2006 Vyšší odborná škola Jihlava, učitel
Odborné zaměření
Tvorba www stránek a aplikací (html, javascript, CSS, php, mysql), programování v .NET/VB, operační systémy, geografické informační systémy
Zpět na seznam pracovníků katedry

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Odborné vzdělání
2013 Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1991 Pedagogická fakulta v Hradci Králové, rozšiřující studium – specializace výpočetní technika
1991 Mgr., Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor matematika – fyzika
Pracovní zkušenosti
2005 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent
2010 – dosud Střední průmyslová škola Jihlava, učitel odborných předmětů, částečný úvazek
2001 – 2006 Vyšší odborná škola Jihlava, učitel odborných předmětů
2000 - 2005 Obchodní akademie Jihlava, učitel odborných předmětů
1999 - 2001 Soukromá odborná umělecká škola grafická Jihlava, učitel odborných předmětů
1995 - 1999 Soukromá obchodní akademie, ekonomické lyceum a Vyšší odborná škola cestovního ruchu Hradec Králové, učitel odborných předmětů
1993 - 1995 Integrovaná střední škola Hradec Králové, učitel odborných předmětů
Odborné zaměření
Matematika, výpočetní technika, programování, kancelářský software, informační systémy, vzdělávání dospělých, e–learning
Zpět na seznam pracovníků katedry

Dr. Ing. Vlastimil Vondra

Odborné vzdělání
1996 Dr., FEKT VUT Brno, obor radioelektronika
1992 Ing., FE VUT Brno, obor radioelektronika
Pracovní zkušenosti
2016 - dosud VŠPJ, odborný asistent, částečný úvazek
1992 - dosud ÚPT AV ČR, v.v.i., výzkumný pracovník
Odborné zaměření
Číslicové a analogové zpracování signálů, měřicí technika.
Působení v zahraničí
1995 TU DELFT, Holandsko, research fellowship
1993 TU DELFT, Holandsko, student fellowship
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Odborné vzdělání
1997 doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Technická kybernetika, přístrojová a regulační technika
1997 Dr., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
1992 CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika
1985 Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2013 - dosud VŠP Jihlava, docent
1995 - dosud soudní znalec v oborech kybernetika a ekonomika
2006 - 2013 Fakulta managementu VŠE v Praze, docent
2005 - 2006 Honeywell GDC Brno, výzkumný pracovník
1998 – 2005 Department of Information Technology, Lappeenranta University of Technology, Finsko, profesor
1992 - 1998 Fakulta strojní VUT v Brně, odborný asistent, docent
1987 - 1992 Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, asistent, odborný asistent
1985 - 1988 Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský, Brno, vývojový pracovník
Odborné zaměření
Business intelligence, simulační modelování, softwarové inženýrství, strojové učení, systémová analýza, znalostní management
Působení v zahraničí
1998 - 2005 Lappeenranta University of Technology, Finsko, profesor
2000 - 2005 Nokia Research Center, Helsinki, Finsko, team leader
Členství v komisích a radách
Akademická rada VŠP Jihlava, oborová rada doktorského studia na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, redakční rada časopisu Acta Informatica Pragensia
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická

Odborné vzdělání
2013 Ing., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, obor Technologie výroby a zpracování polymerů
2012 Mgr., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, obor Analýza biologických materiálů
Pracovní zkušenosti
2017 - dosud VŠP Jihlava, asistent
2015 - dosud Fraenkische, technolog zpracování plastů
Odborné zaměření
Polymerní materiály, testování vlastností a charakterizace materiálů
Zpět na seznam pracovníků katedry

prof. Ing. František Zezulka, CSc.

Odborné vzdělání
2005 prof., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, VUT v Brně, obor technická kybernetika
1990 doc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, VUT v Brně, obor technická kybernetika
1977 CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, VUT v Brně, obor technická kybernetika
1972 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
1968 Ing., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, obor technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2006 – dosud VŠP Jihlava, profesor, částečný úvazek
2006 - 2011 vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky
2005 – dosud Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, profesor
1990 – 2005 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, docent
1988 – 1989 Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, výzkumný pracovník
1987 – 1988 Šmeralovy závody Brno, výzkumný pracovník
1972 - 1987 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, odborný asistent
1970 - 1972 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, odborný asistent - neučitel
1968 - 1969 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, asistent - neučitel
Odborné zaměření
Automatizační technika, elektrotechnika, řízení technologických procesů, programovatelné automaty, IPC, průmyslové komunikační systémy
Působení v zahraničí
1974 – 1975 desetiměsíční studijní pobyt na Technische Universitaet Hannover
1987 tříměsíční studijní pobyt na Universitě Hannover a Technische Universitaet Mnichov
1993 tříměsíční výzkumný pobyt na Technische Universitaet Stuttgard
1994 tříměsíční studijní pobyt na Universitaet J. Fourier Grenoble
1995 tříměsíční studijní pobyt na Universitaet J. Fourier Grenoble
1997 měsíční studijní pobyt na Brunel University London
1998 měsíční studijní pobyt na FernUniversity Hagen
1998 třítýdenní přednáškový pobyt na šesti universitách v Egyptě
1999 měsíční studijní pobyt na Ecole Superieure de Ingenieur de Electrotechnique at Electronique Paris – Noisy le Grand
1991 - dosud více než patnáct týdenních studijních a přednáškových pobytů na HTWK Lipsko, UJF Grenoble, ESIEE Paris Noisy le Grand, FU Hagen, KIH Limburg, FH Furtwangen, Universitaet Magdeburg
Členství v komisích a radách
AS– international, Profibus, AS– interface, P–Net, Česká kybernetická společnost. Vědecká rada Fakulta technických studií VUT v Brně, Akademická rada VŠP Jihlava, oborová rada magisterského studia Fakulta technických studií VUT v Brně, redakční rada časopisu AUTOMA
Zpět na seznam pracovníků katedry

Kontaktní údaje generované z informačního systému VŠPJ

Zpět na začátek stránky

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

vedoucí
jan.voracek@vspj.cz
+420 567 141 110

Michaela Machovcová

referentka
michaela.machovcova@vspj.cz
+420 567 141 200

Ing. Květoslav Belda, Ph.D.

kvetoslav.belda@vspj.cz

Ing. Michal Bílek

michal.bilek@vspj.cz
+420 567 141 134

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

zbynek.bures@vspj.cz
+420 567 141 305

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

tomas.dostal@vspj.cz
+420 567 141 128

Mgr. Zdeňka Dostálová

zdenka.dostalova@vspj.cz
+420 567 141 109

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

karel.dvorak@vspj.cz
+420 567 141 119

doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D.

jan.hodicky@vspj.cz

Ing. Bc. Jitka Homolová, Ph.D.

jitka.homolova@vspj.cz

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

zdenek.horak@vspj.cz
+420 567 141 130

RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.

ladislav.jirsa@vspj.cz

Ing. Ivan Krejčí, CSc.

ivan.krejci@vspj.cz
+420 567 141 113

Ing. Marek Musil

marek.musil@vspj.cz
+420 567 141 188

Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.

lenka.pavelkova@vspj.cz

Mgr. Antonín Přibyl

antonin.pribyl@vspj.cz
+420 567 141 214

doc. Ing. Karel Richta, CSc.

karel.richta@vspj.cz
+420 567 141 241

PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

frantisek.smrcka@vspj.cz
+420 567 141 129

Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.

ondrej.tichy@vspj.cz

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

hana.vojackova@vspj.cz
+420 567 141 166

Dr. Ing. Vlastimil Vondra

vlastimil.vondra@vspj.cz
+420 567 141 242

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická

lucie.zarybnicka@vspj.cz
+420 567 141 243

prof. Ing. František Zezulka, CSc.

frantisek.zezulka@vspj.cz
+420 567 141 182

Externí pracovníci

Ing. František Bezděk

frantisek.bezdek@vspj.cz

Ing. Vlastimil Braun

vlastimil.braun@vspj.cz

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

ivo.bukovsky@vspj.cz

Zdeněk Dráždil

zdenek.drazdil@vspj.cz

Ing. Jaroslav Dvořák

jaroslav.dvorak@vspj.cz

Mgr. Bc. Petr Jelínek

petr.jelinek@vspj.cz

Ing. Luboš Kameník, Ph.D.

lubos.kamenik@vspj.cz

Ing. Alena Maděrová

alena.maderova@vspj.cz

Mgr. Tomáš Novotný

novotn02@vspj.cz

Ing. Miloš Procházka

milos.prochazka@vspj.cz

Ing. Martin Skoumal, DiS.Ing. Hynek Stehlík

hynek.stehlik@vspj.cz

Ing. Jiří Šubrt

jiri.subrt@vspj.cz

Ing. František Záhorec

frantisek.zahorec@vspj.cz

Mgr. David Zažímal

david.zazimal@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz