Katedra technických studií
Navigace

Kurz Symfony

Úvod do Frameworku PHP Symfony

Termín: 30.8.2022 - 31.8.2022

Lektor: PaedDr. František Smrčka, Ph.D., frantisek.smrcka@vspj.cz

Anotace: V tomto kurzu se studenti naučí základům práce s frameworkem Symfony. Budou probrány především kapitoly: instalace Symfony, vytvoření projektu, vývojové prostředí, první aplikace, routa s parametrem, session, Twig, základní layout, stylování assetic, CSS, funkce dump, jednoduché pole, výpis pole v šabloně, multidimenzionální pole, tvorba a práce s formulářem, generování pdf, práce s databází, vytvoření entity pomocí doctrine, CRUD, nastavení úrovně uživatelských oprávnění. Výsledkem kurzu bude vytvoření jednoduché webové aplikace, která pracuje s databází MySQL. Absolvování tohoto kurzu pomůže účastníkům úspěšně ukončit předmět webové technologie.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...