Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 15. 4. 2024 02:33
Autor: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Studium programů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ).

Směrnice k ZP

Státní závěrečné zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ a platnou Směrnicí ke státním závěrečným zkouškám a Směrnicí pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ. Dokumenty lze stáhnout z informačního systému školy. 

Vzor desek ZP

Vzor desek naleznete zde.

Harmonogram ZP

Harmonogram s termíny souvisejícími se SZZ v LS 2023/2024 červen naleznete zde a v LS 2023/2024 září naleznete zde

Další informace

Státní závěrečná zkouška sestává z vlastní státní zkoušky ze studijního oboru/programu a obhajoby bakalářské práce. Obě části probíhají zpravidla v jednom dni; státní zkouška ze studijního oboru/programu předchází obhajobě. Obě části státní závěrečné zkoušky jsou až na poradu komise veřejné. Podrobné informace o průběhu SZZ naleznete zde.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...