Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 18. 3. 2024 03:20
Autor: Michaela Machovcová

Odborná činnost pro aplikační sféru

Nabídka témat aplikovaného a základního výzkumu Katedry technických studií

 • experimentální mechanické testování a charakterizování materiálů - kovů a plastů, pevnosti a tvárnosti materiálů, únavy a tečení technických materiálů  
 • technologie 3D tisku - FDM (Fused Deposition Modelling), SLA (Stereolithography) a SLS (Selective Laser Sintering)
 • technické výpočty metodou konečných prvků (SW ABAQUS, COMSOL Multi-Physics)
 • mechanika soustav těles (SW ADAMS)
 • návrh mechanických systémů z chytrých materiálů (snímače, budiče, sběr energie, aktuátory)
 • pohybová aktivita lidí, objektů a těles, ergonomie výrobních procesů
 • akustická měření, využití Multimediálního nahrávacího a experimentálního studia
 • elektrotechnické meření, elektromagnetická kompatibilita
 • vývoj a návrh mechatronických celků
 • zpracování obrazu a signálů
 • návrh snímačů elektrických a neelektrických veličin
 • technická měření
 • kontrukční činnost pro návrh strojních zařízení a výrobních celků 

 

V oblasti informatiky nabízíme tyto znalosti a služby:

 • zpracování velkých dat
 • použití metod umělé inteligence a strojového učení
 • návrh softwaru a aplikací
 • kurzy v oblasti kyberbezpečnosti a penetračních testů
 

Pracovníci Katedry technických studií VŠPJ spolupracují s průmyslovými partnery a společně realizují smluvní výzkum a vývoj. Průběžně spolupracujeme s těmito partnery:

 • Jihlavan, a.s.
 • MEDIN, a.s.
 • Česká zbrojovka a.s.
 • 1P industry s.r.o.
 • PATROL group s.r.o.
 • MemBrain s.r.o. 
 • DOMKAT, s.r.o.
 • ERILENS, s.r.o.
 • OPTOKON, a.s.
 • Houfek, a.s.
 • INAPA, s.r.o.
 • Bosch Powertrain, s.r.o.

 

Dále pracovníci Katedry technických studií nabízejí služby v oblasti tvorby softwaru, zpracování dat, kyberbezpečnosti, školení v uživatelského softwaru, softwaru pro multimédia a střih videa, školení pro používání CAD systémů a metody konečných prvků pro technické výpočty, dále v oblasti použití umelé inteligence a zpracování signálů a obrazu. Všechny aktivity je možné realizovat formou školení nebo letních škol.

Seznam realizovaných projektů základního, aplikačního a smluvního výzkumu:

Členové Katedry technických studií VŠPJ spolupracují s nejrůznějšími firmami na celé řadě projektů. Za podpory MŠMT, MPO, GAČR a TAČR realizovali či realizují následující projekty:

 •     MEDIN, a.s., ČVUT v Praze, Advamat s.r.o. –  Vývoj inovativních biokompatibilních povlaků pro zamezení studeného svaru, TAČR TREND (2023-2025)
 •     VŠPJ, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Kyung Hee University, Jižní Korea – Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty, Bilaterální projekt GAČR  (2023-2024)
 •     INAPA s.r.o.  – Vývoj systému optimalizované zakázkové výroby  OP PIK Aplikace  (2022-2023)
 •     MemBrain, s.r.o. – Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií TAČR Trend (2020-2022)
 •     Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion (PIA) Síťování průmyslových testbedů Industry 4.0 v česko-rakouské kooperaci (program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika)
 •     DOMKAT, s.r.o. – Výškově stavitelné toalety (2019-2020)
 •     VŠPJ – Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb (2019-2021)
 •     ERILENS s.r.o. – Vývoj a inovace dětské předloketní berle s přidanými funkčními vlastnostmi použitím pokročilých materiálů a výrobních technologií (2016-2018)
 •     Jihlavan, a.s. – Zvýšení spolehlivosti a životnosti lineárních elektromechanických pohonů pro letecké aplikace (2016-2018)
 •     Jihlavan, a.s. – Vývoj a optimalizace elektromechanické vzpěry pro ovládání řídících ploch letadel za účelem zvýšení životnosti a bezporuchovosti v bezúdržbovém provozu (2017-2019)
 •     Jihlavan, a.s. – Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel (2018- 2020)
 •     Mega a.s. – Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií (2020-2022)
 •     VŠPJ – Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury, návrh sdíleného situačního povědomí (2019-2022)
 •     Jihlavan, a.s. – Vývoj a optimalizace elektromechanické vzpěry pro ovládání řídících ploch letadel za účelem zvýšení životnosti a bezporuchovosti v bezúdržbovém provozu (2017-2019)
 •     VM ENGINEERING s.r.o. – Koncept prediktivního řízení, na bázi neuronových sítí, utilizace zařízení (tepelného čerpadla) ve vztahu k měnící se ceně elektrické energie v průběhu dne, potřebě tepla (resp. venkovní teplotě), účinnosti (COP) tepelného čerpadla (2017 – 30.6.2018)
 •     MEDIN, a.s., PATROL group s.r.o., Zajištění bezpečnosti inovovaných implantátů pomocí výpočtových MKP analýz (2017 – 2017)
 •     Návrh a zhotovení prototypu testeru rádiových vysílačů (2016).

Malým a středním podnikům poskytujeme tyto expertní a podpůrné služby hrazené z prostředků OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO ČR. Seznam realizovaných inovačních voucherů:

 • MEDIN, a.s. – Zajištění bezpečnosti inovovaných implantátů pomocí výpočtových MKP analýz (2017)
 • PATROL group s.r.o. – Návrh a zhotovení prototypu testeru rádiových vysílačů (2016)
 • MEDIN, a.s. – Stanovení bezpečnosti inovovaných implantátů pomocí výpočtových MKP analýz a následné ověření pomocí mechanických zkoušek (2016, Inovační vouchery Kraje Vysočina)

a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost MPO ČR:

 • Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
 • HOUFEK a.s.
 • MIPEXA s.r.o.
 • Jihlavan, a.s.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...