Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 14. 8. 2023 09:45
Autor: doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Konference a akce

Katedra technických studií pravidelně pořádá tyto konference a akce:


Konference Informatika se zaměřuje na prezentaci pedagogických zkušeností akademických pracovníků především v informatických předmětech. Konference si klade za cíl umožnit setkání akademiků a odborníků z podnikové sféry a dálé pro navazování spolupráce mezi kolegy, jednotlivými školami i výzkumnými kolektivy.

Jednotlivé ročníky:

Konference Informatika 2022

Konference Informatika 2023


Cílem Konference Trendy a technologie je zprostředkovat setkání významných zástupců průmyslu v Kraji Vysočina se studenty a akademickými pracovníky VŠPJ a pomoci tak transferu informací o inovacích a trendech v průmyslu. Konference probíhá v jednom dni a je rozdělena do několika nepřekrývajících se tematických oblastí, zejména v oblastech aplikované informatiky, strojírenství, průmyslové automatizace, robotiky a Průmyslu 4.0. Všechny prezentace budou probíhat formou aktivních přednášek. Účast na konferenci je pro účastníky bezplatná, kdy jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Pro odborníky z praxe představuje konference možnost prezentovat zajímavou problematiku z praxe před studenty našich technických studijních programů a podpořit tak jejich zájem o danou oblast, o techniku obecně a v neposlední řadě i o svou firmu.

Jednotlivé ročníky:

Konference Trendy a technologie 2022

Konference Trendy a technologie 2023

Konference Tredny a technologie 2024


Konference Inovace v aditivních technologiích (INAM) se věnuje inovacím v oblasti aditivních technologiích, 3D tisku kovových, plastových, kompozitních, betonu a dalších materiálů. Dále budou diskutována téma měření a testování fyzikálních a mechanických vlastností 3D tištěných materiálů, struktur a těles v návaznosti na technologičnost produktů. Konference si klade za cíl propojení akademické sféry s aplikačními a průmyslovými partnery.

Konference INAM2023 se koná pod záštitou České společnosti pro mechaniku a České technologické platformy pro aditivní výrobu.

Inovace v aditivních technologiích 2023 - INAM2023


Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...