Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 11. 2. 2022 01:56
Autor: Michaela Machovcová

Uznávání předmětů a kreditů

Obecná pravidla, kterými se řídí rozhodování o uznávání předmětů na Katedře technických studií VŠPJ

  • Všechny žádosti o uznání předmětů garantovaných Katedrou technických studií absolvovaných na jiné VŠ nebo na VŠPJ v rámci předchozího studia jsou posuzovány jednotlivě.
  • Je posuzována zvláště míra shody s předmětem vyučovaným na VŠPJ, a to v obsahu, rozsahu a způsobu zakončení. Shoda obsahu musí být min. 75 %.
  • O uznání či neuznání rozhoduje garant studijního programu po případné konzultaci s vedoucím katedry a garantem předmětu.
  • Nejsou uznávány volitelné předměty s výjimkou předmětů absolvovaných v rámci výměnných zahraničních pobytů Erasmus+ organizovaných VŠPJ.
  • Nejsou uznávány předměty, od jejichž absolvování uběhlo více než 5 let.
  • Jsou uznávány pouze předměty, ve kterých byl žadatel klasifikován stupni A, B nebo C, event. 1, 2.
  • Předmět Bezpečnost v elektrotechnice nelze uznat.Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...