Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 2. 3. 2023 11:03
Autor: Michaela Machovcová

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Bc.

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělávání v oblasti strojírenství, elektrotechniky, automatizace řízení a elektronicky řízených mechanických systémů, a to zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů, jako jsou mechanika těles a soustav, nauka o materiálech, základy výrobní technologie, základy mechatroniky, základy elektrotechniky, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. 

Další informace k programu

Další informace o nabízených programech podá vedoucí Katedry technických studií VŠPJ doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...