Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 12. 3. 2024 01:44
Autor: Michaela Machovcová

Studijní programy garantované Katedrou technických studií

Katedra technických studií zajišťuje výuku studijních programů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství.


Studijní program Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná informatika seznámí studenty se základními teoretickými i praktickými aspekty počítačové vědy (Computer Science). Rozvíjí přitom jejich analytické, algoritmizační a tvůrčí schopnosti prostřednictvím individuálních i týmových projektů. Kromě návrhu počítačových aplikací se jeho absolventi seznámí i se specifickými způsoby řízení vývoje softwarových řešení a vazbou takto realizovaných výstupů na zákaznické požadavky.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělávání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení, zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahující eletronicky řízené mechanické systémy. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů jako jsou mechanika těles a soustav, nauka o materiálech, základy výrobní technologie, základy mechatroniky, základy eletrotechniky, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

Kombinovaná forma studia

Portfolio předmětů je stejné jako u prezenční formy studia, studium probíhá o sobotách. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikované strojírenství – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Prezenční forma studia

Základním cílem studia je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon odborných činností v široké oblasti aplikovaného strojírenství, a to poskytnutím prakticky zaměřeného vzdělání. Studijní plán profesně zaměřeného studijního programu je reakcí na silnou poptávku ze strany průmyslu a je navržen tak, aby umožnil okamžité zařazení studenta po ukončení studia do pracovního procesu. Absolvent bude vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti konstrukce strojů a zařízení, mechaniky tuhých a poddajných těles, nauky o materiálech, výrobní technologie, základů automatizace a řízení. Všeobecné způsobilosti studenta z hlediska jeho budoucího uplatnění jsou podpořeny výukou cizího jazyka a zařazením předmětů rozvíjejících ekonomicko-manažerské kompetence a soft-skills v oblastech ekonomiky výroby, řízení jakosti, logistice, oblasti komunikace a prezentace, projektového řízení a práce v týmu.

Kombinovaná forma studia

Portfolio předmětů je stejné jako u prezenční formy studia, studium probíhá o sobotách. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi – standardní délka studia 2 roky, ukončení titulem Ing.

Garant programu: doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené magisterské vzdělávání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení, zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahující eletronicky řízené mechanické systémy. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů jako jsou mechanika, smart materiálech, průmyslu 4.0, mechatroniky, termomechaniky, metod konečných prvků. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

Kombinovaná forma studia

Portfolio předmětů je stejné jako u prezenční formy studia, studium probíhá o sobotách. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.


 

Další informace o nabízených programech podá vedoucí Katedry technických studií VŠPJ doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...