Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 21. 3. 2024 11:40
Autor: Michaela Machovcová

Aplikované strojírenství, Bc.

Studijní program Aplikované strojírenství – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Prezenční forma studia

Základním cílem studia je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon odborných činností v široké oblasti aplikovaného strojírenství, a to poskytnutím prakticky zaměřeného vzdělání. Studijní plán profesně zaměřeného studijního programu je reakcí na silnou poptávku ze strany průmyslu a je navržen tak, aby umožnil okamžité zařazení studenta po ukončení studia do pracovního procesu. Absolvent bude vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti konstrukce strojů a zařízení, mechaniky tuhých a poddajných těles, nauky o materiálech, výrobní technologie, základů automatizace a řízení. Všeobecné způsobilosti studenta z hlediska jeho budoucího uplatnění jsou podpořeny výukou cizího jazyka a zařazením předmětů rozvíjejících ekonomicko-manažerské kompetence a soft-skills v oblastech ekonomiky výroby, řízení jakosti, logistice, oblasti komunikace a prezentace, projektového řízení a práce v týmu.

Kombinovaná forma studia

Portfolio předmětů je stejné jako u prezenční formy studia, studium probíhá o sobotách. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.

Další informace k programu

Další informace o nabízených programech podá vedoucí Katedry technických studií doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...