Kurzy pro studenty

Katedra technických studií VŠPJ pořádá kurzy pro své stávající i nově nastupující studenty. V této sekci se bude průběžně objevovat jejich aktuální nabídka. Napsat nám mohou i zájemci o problematiku, která zde není uvedena, na adresu michaela.machovcova@vspj.cz. V případě, že bude nejméně 7 zájemců, jsme ochotni domluvit se s nimi na vypsání speciálního kurzu.

 V současné době nabízíme následující kurzy:

Tvorba webové aplikace - HTML5, CSS3, PHP, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap

Termín konání: 28. 8. 2017  – 31. 8. 2017 (4 hodiny denně)

Anotace: V tomto kurzu se naučíte základům skriptovacího jazyka PHP, práci s formuláři a databází MySQL. Vytvoříme si funkční jednoduchou webovou aplikaci se dvěma tabulkami, ve které se data budou na webu zobrazovat, přidávat, mazat a opravovat. Výstup dat naprogramujeme do PDF souboru. Aplikace bude zabezpečena pro různé role uživatelů. Kontrola formulářů na straně klienta bude vytvořena pomocí HTML5. Dále si ukážeme využití CSS3, AJAXU,  jQuery a frameworku Bootstrap při tvorbě www stránek (import dat, našeptávač).

Kurz je určen pro předměty Webová technologie 1 a Webová technologie 2, ale i pro ostatní zájemce o tuto problematiku

Registrace: zde.

Základy elektrotechniky – seminář (ZES)

Termín konání: 13. 9. 2017 a 20. 9. 2017 (4 hodiny týdně po dobu 2 týdnů)

Anotace kurzu: Kurz obsahuje zopakování základních zákonů elektrotechniky včetně jejich aplikace na ilustrativních příkladech. Obsahem budou základní vlastnosti elektrického a magnetického pole, vlastnosti základních pasivních součástek v stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu, metody řešení stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů, metody řešení jednoduchých magnetických obvodů.

Vhodné mít znalost matematiky a fyziky střední školy včetně práce s komplexními čísly.

S sebou: kalkulačka

Registrace: zde.

 

Kurz algoritmizace a programování

Termín konání: pondělí a čtvrtek, 11. 9. 2017, 14. 9. 2017, 18. 9. 2017, 21. 9. 2017, 13:00 -15:45

Krátkou anotaci kurzu: Tento kurs je určen především pro studenty, kteří nemají zkušenosti s algoritmizací a programováním. Cílem kursu je seznámit posluchače s principy algoritmizace, dále pak se základními principy strukturovaného a objektového programování. V rámci kursu je výuka programování zaměřena především vytváření programů a užití základních programových konstrukcí (konstrukce cyklu, konstrukce větvení programu, využití pole jako datové struktury). Výuka probíhá v programovacím jazyku C a C++.

Kurs je vhodnou přípravou pro předměty Programování1 (PRG1) a Programování2 (PRG2), ale může posloužit k vyrovnání znalostí před předmětem Datové struktury a algoritmy (DSA).

Registrace: zde.

Kurz - Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

Termín konání: pondělí až čtvrtek,  18. 9. 2017 -  21. 9. 2017, 9:00 -13:00

Krátkou anotaci kurzu: Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem. Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.

Registrace: zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz