Kurzy pro studenty

Katedra technických studií VŠPJ pořádá kurzy pro své stávající i nově nastupující studenty. V této sekci se bude průběžně objevovat jejich aktuální nabídka. Napsat nám mohou i zájemci o problematiku, která zde není uvedena, na adresu michaela.machovcova@vspj.cz. V případě, že bude nejméně 7 zájemců, jsme ochotni domluvit se s nimi na vypsání speciálního kurzu.

 V současné době nabízíme následující kurzy:

Datové struktury a algoritmy

Termín konání: středa 12. 9. 2018 a 19. 9. 2018, vždy od 12:30 – 15:45; další 1 termín dle dohody

Anotace kurzu: Tento kurz je zaměřen na zopakování programových konstrukcí strukturovaného a objektového programování, dále na práci s polem a hromadné zpracování dat, dynamickou alokaci a práci s dynamickou pamětí. Je určen především pro studenty, kteří si nyní zapisují předmět Datové struktury a algoritmy (3. semestr) a potřebují si osvojit programové záležitosti probírané v prerekvizitních předmětech Programování 1 a  Programování 2.

 Kurz je vhodnou přípravou pro předmět Datové struktury a algoritmy.

Registrace: zde.

Kurz algoritmizace a programování

Termín konání: pondělí a čtvrtek, 10. 9. 2018, 13. 9. 2018, 17. 9. 2018, 20. 9. 2018, vždy od 12:30 – 15:45

Anotace kurzu: Tento kurs je určen především pro začínající studenty, kteří nemají zkušenosti s algoritmizací a programováním. Je vhodný i pro studenty vyšších ročníků, kteří opakují předměty programování. Cílem kursu je seznámit posluchače s principy algoritmizace, dále pak se základními principy strukturovaného a objektového programování. Výuka programování je v programovacím jazyce C a C++, lekce výuky jsou pak zaměřeny především na vytváření programů a užití základních programových konstrukcí (konstrukce cyklu, konstrukce větvení programu, využití pole jako datové struktury).

Kurs je vhodnou přípravou pro předměty Programování1 (PRG1) a Programování2 (PRG2), ale může posloužit k vyrovnání znalostí pro předmět Datové struktury a algoritmy (DSA).

Registrace: zde.

Základy elektrotechniky – seminář (ZES)

Termín konání: 12. 9. 2018 a 19. 9. 2018 (4 hodiny týdně po dobu 2 týdnů)

Anotace kurzu: Kurz obsahuje zopakování základních zákonů elektrotechniky včetně jejich aplikace na ilustrativních příkladech. Obsahem budou základní vlastnosti elektrického a magnetického pole, vlastnosti základních pasivních součástek v stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu, metody řešení stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů, metody řešení jednoduchých magnetických obvodů.

Vhodné mít znalost matematiky a fyziky střední školy včetně práce s komplexními čísly.

S sebou: kalkulačka

Registrace: zde.

Kurz - Úvod do technických studií – nebojte se elektrotechniky

Termín konání: pondělí až čtvrtek,  19. 9. 2018 -  21. 9. 2018, 9:00 -13:00

Krátkou anotaci kurzu: Účelem kurzu je seznámit nastávající studenty s potřebnými znalostmi ze středoškolské matematiky a fyziky, které jsou nutné ke zvládnutí technických předmětů, které jsou aplikovanou částí fyziky. Cílem kurzu je vypracování komplexního fyzikálního pohledu na okolní svět v souvislostech a jejich vyjádření matematickým formalizmem. Kurz se bude skládat z přednášek a cvičení, popř. z laboratorních demonstrací probíraných jevů.

Registrace: zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz