Letní škola technických disciplín 2012

V rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ (reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0029) pořádá VŠPJ Letní školu technických disciplín 2012, která je určena pro studenty středních škol.

2 samostatné kurzy budou realizovány formou workshopu: nejprve vysvětlení základů a následné praktické procvičení na počítačích v učebně vysoké školy (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava). Předpokladem pro oba kurzy je znalost základů práce na PC.

Účastnící kurzu obdrží vytištěné studijní materiály a po úspěšném absolvování také osvědčení o absolvování Letní školy technických disciplín 2012.

Letní škola je letošní rok výjimečně hrazena z realizovaného projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ. Z tohoto důvodu jsou letošní rok kurzy letní školy pro studenty středních škol bezplatné.

Počet míst v kurzu je omezen kapacitou počítačové učebny, při rozhodnutí o přijetí na kurz je přihlíženo k pořadí přihlášení zájemců.

Přihlášky zasílejte na adresu: vvv@vspj.cz

Uzávěrka přihlášek je týden před zahájením kurzu (pro Kurz 1 uzávěrka přihlášek v pondělí 16. 7. 2012. pro Kurz 2 uzávěrka přihlášek pondělí 13. 8. 2012).

Kurz 1: Tvorba programů pro web – jazyk PHP, databáze MySQL

Termín: 23. 7. 2012 – 27. 7. 2012, vždy od 9:00 do 13:00.

Lektor: PaedDr. František Smrčka, Ph.D., katedra technických studií, VŠPJ, smrcka@vspj.cz

Po absolvování kurzu budete umět vytvořit jednoduchý program, s jehož pomocí lze na Internetu publikovat jednoduchý seznam, například knih, CD, kamarádů. Data seznamu budou uložena v databázi.

Obsah kurzu

 • Základy PHP
 • Jednoduché formuláře
 • Databáze MySQL, práce s tabulkami
 • Výstup dat do formátu PDF, tisky
 • Zabezpečení přístupu uživatelů k webovým
  stránkám
 • Práce s textovými soubory v PHP
 • Vytvoření jednoduché databázové aplikace
  (MySQL, PHP)
 • Redakční systém Wordpress – jednoduchý web na
  zveřejňování článků a jiného obsahu (instalace a základy práce)

Kurz 2: Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti

Termín: 20. 8. 2012 - 24. 8. 2012, vždy od 9:00 do 13:00. 

Lektor: Mgr. Antonín Přibyl, katedra technických studií, VŠPJ, email: apribyl@vspj.cz

Obsah kurzu

 • Základy počítačových sítí - aktivní a pasivní síťové prvky, kabeláž; praktická část - zhotovení patch kabelu
 • Sítě WiFi – principy, provozní režimy; praktická část - konfigurace access pointu
 • Služby operačního systému Linux - filozofie, základní ovládání; praktická část - instalace systému, konfigurace webového serveru
 • Služby operačního systému Windows server - porovnání s Linuxem; praktická část - instalace systému, konfigurace uživatelů a sdílení
 • Virtualizace – způsob, jak provozovat na jednom počítači více operačních systémů; praktická část - instalace virtualizačního softwaru, spuštění virtuálního stroje
 • Počítačová bezpečnost - základy, symetrické a asymetrické šifrování, hashovací funkce; praktická část - počítaní hesel hrubou silou

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401