Cyklus seminářů

Stránky úspěšně ukončeného projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ : https://vvv.vspj.cz/aktuality

Na této adrese najdete všechny aktivity projektu, na kterých se podílela katedra technických studií.

Aktivity katedry pořádané v letním semestru 2013 / 2014

Přednáška metodiky výzkumu a vývoje pro akademické pracovníky

Přednáška proběhla ve středu 2. 4. a 30. 4. od 13:30 do 16:30. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. se zaměřil na téma financování VŠ – metodika, řízený workshop strategií k optimalizaci výkonu s analýzou.

Popularizační přednáška Jak počítáme v CERN: Fyzikální experiment COMPASS v CERN a informační technologie

Přednáška proběhla ve středu 9. 4. 2014 od 13:30 do 15:00 v aule VŠPJ, vedl ji doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. Přednáška se zaměřila vedle obecného povídání na českou skupinu v experimentu, která se věnuje převážně IT, a jejímu podílu na softwarovém zabezpečení tohoto experimentu. Přednášející doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. se pokrývala zejména následující témata.

-- Stručné představení CERN,
-- stručně o  experimentu COMPASS,
-- informační technologie a experiment COMPASS, kde a jak se v experimentu COMPASS používají počítače,
-- česká skupina v experimentu COMPASS a její podíl na programovém zabezpečení,
-- systém řízení zpracování úloh,
-- systém sběru dat,
-- databázová architektura experimentu,
-- vzdálené řízení experimentu,
-- křížová kontrola,
-- optimalizace výpočtů.

Popularizační přednáška Robotika

Přednáška proběhla ve středu 16. 4. 2014 od 13:30 do 15:00 v aule VŠPJ. Přednášejícím byl RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D.

Seminář Senzory a akční členy v kosmické technice

Seminář se konal ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 16:00 do 18:15 v aule VŠPJ. Na semináři vystoupil Ing. Pavel Pačes, Ph.D. Součástí semináře bylo i pojednání o leteckém simulátoru vyvinutém na FEL ČVUT.

Seminář Konstrukce počítačů

Seminář proběhl v pondělí 7. 4. a 14. 4. 2014 od 16:00 do 18:15 v aule VŠPJ. Seminář byl konkrétně zaměřen na zpracování instrukcí, multitasking a multithreading.

Seminář Co možná nevíte o bakalářské práci

Seminář se konal ve středu 2. 4. 2014 od 13:30 do 15:00 v aule VŠPJ. Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze pojednal o formálních náležitostech bakalářské práce. „Aby u obhajoby nebylo zač se stydět aneb Několik užitečných poznámek o bakalářské práci.“ Přednáška a následná diskuse byly zaměřeny na bakalářskou práci z pohledu formální struktury a náležitostí, grafické a jazykové úpravy, dostalo se i na témata vlastního přínosu a plagiátorství, zazněla i některá ta životní moudra.

Seminář Institut intermédií - mezi technologiemi a uměním

Seminář proběhl v úterý 18. 3. 2014 od 16:00 do 18:15 v aule VŠPJ. Na semináři vystoupil ředitel Institutu intermédií Ing. Roman Berka, Ph.D., přední odborník v oblasti virtuální reality. Na semináři byla probrána následující témata v obecné a konkrétní rovině: technologie pro světelný design, programové nástroje pro řízení interaktivních instalací (program Arduino), virtuální realita a výuka multimediální tvorby. Více informací v letáku - leták k semináři.

Seminář Fotovoltaika

Seminář se konal ve čtvrtky od 27. 2. do 13. 3. 2014 vždy od 16:00 do 18:15 v aule VŠPJ. Lektorem semináře byl Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze, hlavními tématy semináře byla témata: fyzikální podstata fotovoltaiky, mýty a skutečnost, výroba fotovoltaických panelů, novinky v oblasti fotovoltaických panelů, diagnostika fotovoltaických systémů a její stav v ČR. Více informací v letáku - leták k semináři.

Aktivity katedry pořádané v zimním semestru 2013 / 2014

Seminář Služby ICT a jejich řízení

Seminář byl rozdělen do pěti tematických bloků a probíhal vždy v úterý od 12. 11. 2013 do 10. 12. 2013 od 16:05 do 18:20. Na semináři vystoupil odborník v oblasti ICT-služeb Ing. Zdeněk Brabec, CSc. a ve svém výkladu se zaměřoval na tato témata: definice základních pojmů, historický vývoj, státní správa telekomunikačního sektoru, regulace telekomunikačního sektoru, trh telekomunikačních/ICT služeb, problematika řízení telekomunikačních/ICT sítí a služeb. Více informací v letáku - leták ke stažení.

Seminář Co možná nevíte o bakalářské práci

Seminář probíhal ve středu 30. 10. 2013 a 6. 11. 2013 od 13:30 do 15:45 v aule VŠPJ. Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze pojednal o formálních náležitostech bakalářské práce. Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze se pak zaměřil na téma ochrany duševního vlastnictví. „Aby u obhajoby nebylo zač se stydět aneb Několik užitečných poznámek o bakalářské práci.“ Přednáška a následná diskuse byly zaměřeny na bakalářskou práci z pohledu formální struktury a náležitostí, grafické a jazykové úpravy, dostalo se i na témata vlastního přínosu a plagiátorství.

Seminář Kryptografie a síťová bezpečnost

Katedra technických studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář z oblasti kryptografie a síťové bezpečnosti. Studenti měli možnost získat zajímavé informace související se studovaným oborem nad rámec výuky, zváni byli však i akademičtí pracovníci a veřejnost.

Seminář vedl Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. Hlavními tématy byly šifrování v kryptosystémech, problematika elektronického podpisu, zabezpečení v lokálních, mobilních a privátních sítích a zabezpečení VoIP protokolů a VoIP komunikace.

Seminář proběhl pětkrát, vždy ve čtvrtek od 14:05 do 16:20 v aule VŠPJ. Více informací v letáku - leták k semináři.

Technický kroužek Robotika

Kroužek byl určen studentům středních škol a konal se každé úterý od 24. září do 22. října 2013 od 16:00 do 18:00. Informace o kroužku jsou v letáku - leták ke kroužku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity katedry pořádané v letním semestru 2012 / 2013

Letní škola technických disciplín 2013

Po úspěšném prvním ročníku uspořádala Katedra technických studií v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina 2. ročník "Letní školy technických disciplín".

Letní škola technických disciplín byla určena studentům středních škol a nabídla 3 tematické kurzy, které byly vedeny odborníky katedry technických studií. Na kurzech byly vždy nejdříve vysvětleny potřebné základy, pak následovalo praktické procvičení na počítači.

Základy programování PHP - tvorba webu

  • 15. 7. - 19. 7. 2013, lektor PaeDr. František Smrčka, Ph.D.
  • Detailní náplň kursu naleznete v odkazovaném letáku.

Základy programování v jazyce C# (prostředí Microsoft .NET)

  • 19. 8. - 23. 8. 2013, lektor Ing. Marek Musil
  • Detailní náplň kursu naleznete v odkazovaném letáku.

Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti

  • 26. 8. - 30. 8. 2013, lektor Mgr. Antonín Přibyl
  • Detailní náplň kursu naleznete v odkazovaném letáku.

Kursy vždy probíhaly ve stanovém termínu od 9:00 do 13:00 v prostorách VŠPJ. Letní škola technických disciplín byla určena pro studenty středních škol a byla samozřejmě bezplatná. Účastníci získali certifikát o absolvování.

Více informací v letáku nebo na stránkách projektu. Leták ke stažení.

----------------------------------------------------------------------

Představení laboratoří Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Katedra technických studií pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář zaměřený na představení některých zajímavých výzkumných center fakulty. Tento seminářový cyklus byl rozdělen do tří částí a byl doplněn řadou zajímavých ukázek vybraných výzkumných center FELu.

Na semináři se představil Research and Development Centre for Mobile Applications, které se zabývá navigací handicapovaných osob. Dále se představil tým CarTech zabývající se vývojem elektropohonů. Posledním představeným centrem bylo Centrum asistivních technologií, které se zabývá přístrojovou technikou pro sledování vitálních funkcí (měření krevního tlaku a kyslíkové saturace, vzdálené sledování vitálních funkcí).

Více o náplni jednotlivých setkání se dozvíte v letáku. Seminář se konal v úterý 7. 5., 14. 5. a 21. 5. vždy od 16:00 do 18:15 hodin v posluchárně P2. Leták k semináři.

Popularizační přednáška "Jaderné technologie - přínosy a rizika"

Katedra technických studií pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina popularizační přednášku "Jaderné technologie - přínosy a rizika". Na této přednášce vystoupila Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Téma "Jaderné technologie .... " patří mezi hojně diskutovaná témata, proto cílem pořádané přednášky bylo snížit obavy z jaderných elektráren a zvýšit porozumění jevům jako je záření.

Přednáška se konala v úterý 23. 4. 2013 od 14:00 v aule VŠP Jihlava. Další informace v letáku.

Mobilní sítě

Katedra technických studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT) pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář zabývající se mobilními sítěmi. V rámci semináře byly probrány jednotlivé kategorie mobilních sítí: mobilní sítě druhé generace - GSM, GPRS, EDGE a třetí generace - UMTS, HSPA, mobilní sítě LTE a LTE-A. Nebyly vynechány ani trendy v mobilních sítích.

Seminář byl rozdělen do pěti seminářových setkání, která se konala vždy v úterý od 16:00 do 18:15 v posluchárně P2. První setkání se uskutečnilo 26. 3. 2013. Poslední setkání se konalo 30. 4. 2013.

Seminář vedl Ing. Robert Bešťák, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze, který se touto problematikou výrazně zabývá. Další informace v letáku.

Fotovoltaika

Katedra technických studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT) pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář zabývající se sluneční energií a její přeměnou na elektrickou energii, strukturou a konstrukcí fotovoltaických článků a modulů, zásadami tvorby fotovoltaických systémů, ale také ekonomickými aspekty fotovoltaických elektráren.

Seminář byl rozdělen do 5 seminářových setkání, která se konala vždy v úterý od 16:00 do 18:15 v posluchárně P2. První setkání proběhlo 19. 2. 2013. Seminář vedl Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze, který se touto problematikou výrazně zabývá. Další informace v letáku.

Semináře katedry pořádané v zimním semestru 2012/2013

Plazma - technologie pro 21. století

Katedra technických studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT) pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář zabývající se problematikou využití plazmatu, dále zaměřený na termonukleární fúzi, měření silnoproudých výbojů vyvolaných v laboratoři a také na využití plazmatu v lékařství a v biologických aplikacích. 

Seminář byl primárně určen studentům Vysoké školy polytechnické, ale byli zváni i akademičtí pracovníci, studenti středních škol a široká veřejnost. 

Seminář byl rozdělen do 5 seminářových setkání, která se konala vždy ve čtvrtek od 17:50 do 20:05 v posluchárně P4. První setkání proběhlo 22. 11. 2012. Na semináři vystoupili mimo jiných 3 profesoři katedry fyziky FEL ČVUT. Další informace v letáku.

Fotovoltaika, současný stav a diagnostika fotovoltaických systémů

Katedra technických studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář ve velice aktuální a diskutované oblasti fotovoltaických systémů.

Seminář byl primárně určen studentům Vysoké školy polytechnické, kteří tak měli možnost získat zajímavé informace související se studovaným oborem nad rámec výuky.

Seminář vedl Ing.  Pavel Hrzina, Ph.D. Během semináře byl vysvětlen základní princip funkce fotovoltaické elektrárny, popsány její jednotlivé komponenty a přiblíženy možnosti diagnostiky FVE. Jedním z hlavních témat bylo představení Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů na ČVUT-FEL. Na modelových příkladech byly názorně popsány jednotlivé diagnostické metody. V závěru semináře byl stručně shrnut stav diagnostiky FVE v ČR.

Seminář se konal ve čtvrtek dne 15. 11. 2012 od 17:50 do 20:05 v posluchárně P4.  Další informace v letáku.

Kryptografie a síťová bezpečnost

Katedra technických studií ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze pořádala v rámci projektu Výzkum, Vývoj, Vysočina seminář z oblasti kryptografie a síťové bezpečnosti. Studenti měli možnost získat zajímavé informace související se studovaným oborem nad rámec výuky.

Seminář vedl Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. Hlavními tématy byly šifrování v kryptosystémech, problematika elektronického podpisu, zabezpečení v lokálních, mobilních a privátních sítích a zabezpečení VoIP protokolů a VoIP komunikace.

Seminář proběhl pětkrát, vždy ve čtvrtek od 17:50 v učebně P4 viz též níže uvedený leták ke stažení.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401