Konference Trendy a technologie 2012

Konference Trendy a technologie proběhla 5. prosince na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava pod záštitou rektora Ing. Jakuba Novotného, Ph.D. Konference měla za cíl zprostředkovat studentům i akademickým pracovníkům setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti technických studií, prezentovanými odborníky z široké praxe. Tento cíl zcela souzní s posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava, totiž orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou. Výběr témat pro konferenci souvisí se dvěma technickými obory vyučovanými na Vysoké škole polytechnické, tedy hardwarově orientovanými Počítačovými systémy a softwarově orientovanou Aplikovanou informatikou.Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz