Konference Trendy a technologie 2018

Konference Trendy a technologie má za cíl zprostředkovat účastníkům (zejména studentům a akademickým pracovníkům) setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z široké praxe. Tento cíl zcela souzní s posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava, totiž orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou. Výběr témat pro konferenci souvisí s technickými obory vyučovanými na Vysoké škole polytechnické, tedy hardwarově orientovanými Počítačovými systémy, softwarově orientovanou Aplikovanou informatikou a technicky orientovanou Aplikovanou technikou pro průmyslovou praxi. Věříme, že zejména naše studenty tento způsob získání zajímavých a cenných informací „z první ruky“ zaujme. Pro odborníky z praxe představuje konference možnost prezentovat zajímavou problematiku ze své práce před studenty našich bakalářských oborů a podpořit tak jejich zájem o danou oblast, o techniku obecně a v neposlední řadě i o svou firmu. Jednou ze studijních povinností našich studentů je absolvování praxe v délce čtrnácti týdnů. Možná, že právě zajímavý příspěvek vyslechnutý na konferenci Trendy a technologie rozhodne o tom, kde se budou o praxi ucházet.

Konference bude probíhat v jednom dni a bude rozdělena do několika nepřekrývajících se tematických okruhů či sekcí, které budou pokrývat zejména oblasti informačních systémů a řízenípodnikového ITvývoje softwareprůmyslové automatizacesenzoriky a robotikyzpracování signálu a obrazuvývoje elektronických zařízení či CAD/CAE/CAM/PLM. Všechny prezentace budou probíhat formou přednášek, nebude otevírána posterová sekce. Účast na konferenci je bezplatná. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.


Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401