Garantované studijní programy

Studijní obor Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní obor Aplikovaná informatika je určen studentům, kteří spíše než techniku preferují informatiku nebo ekonomiku.
Systém volitelných předmětů umožňuje zaměřit se na získání vyššího stupně znalostí v oblasti ekonomických systémů, programování, softwarových technologií nebo počítačových sítí.
Tento obor poskytuje specializovanější vzdělání v oboru IT s vyšším teoretickým základem.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401