Aplikovaná informatika, Bc

Studijní program Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant programu: Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní program Aplikovaná informatika seznámí studenty se základními teoretickými i praktickými aspekty počítačové vědy (Computer Science). Rozvíjí přitom jejich analytické, algoritmizační a tvůrčí schopnosti prostřednictvím individuálních i týmových projektů. Kromě návrhu počítačových aplikací se jeho absolventi seznámí i se specifickými způsoby řízení vývoje softwarových řešení a vazbou takto realizovaných výstupů na zákaznické požadavky.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.

Další informace k programu

Další informace o nabízených programech podá vedoucí Katedry technických studií VŠPJ doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401