Odborná praxe studentů

Cíl praxe

Vysoká škola polytechnická jako profesně orientovaná vysoká škola vyžaduje po svých studentech absolvování praxe.

Rozsah praxe

prezenční formě oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika probíhá praxe v celkové délce 12 týdnů, zpravidla mezi 4. a 5. semestrem studia. V prezenční formě oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi probíhá praxe v celkové délce 14 týdnů, v 6. semestru studia.

V kombinované formě platí stejný rozsah požadované praxe, jako ve formě prezenční. Praxe však bývá zpravidla započítána na základě pracovních zkušeností studentů - viz níže. Odborná praxe je jedním z povinných předmětů, je tedy třeba ji splnit nejpozději během studia. Ze stejného důvodu však oproti minulým letům není potvrzení o praxi vyžadováno jako podmínka přijetí ke studiu.

Garant praxí

Za předmět praxe odpovídá garant praxí, Mgr. Antonín Přibyl. Garant praxe zejména rozhoduje, zda studentem navržená praxe je akceptovatelná, sporné či nejasné případy rozhoduje vedoucí katedry.

Administrativně zajišťuje praxe referentka praxí, sekretářka katedry paní Michaela Machovcová.

Směrnice a interní pokyny katedry

Praxe na oborech Počítačové systémy, Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se řídí Směrnicí k odborné praxi pro studenty VŠPJ, která je ke stažení v informačním systému a  Interním pokynem vedoucího katedry k odborné praxi pro studenty Katedry technických studií. Pro bezproblémový průběh praxe je studentům kromě výše zmíněného interního pokynu k dispozici Průvodce odbornou praxí, kde jsou zveřejněny veškeré informace o praxích na katedře technických studií VŠPJ.
Detailně jsou podmínky pro úspěšné ukončení praxe popsány na webu průvodce praxí, konkrétně pro obor PS zde a pro obor AI zde.

Informace a termíny pro obory PS a AI

Pro úspěšné ukončení praxe musí student splnit následující podmínky a dodat tyto výstupy:

  • průběžně vyplňovat deník praxe a vyplněný deník odevzdat ke kontrole do 22. 9. 2019
  • odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech praxe do 13. 10. 2019
  • odevzdat elektronickou prezentaci průběhu praxe pro její obhajobu do 13. 10. 2019
  • odevzdat hodnocení praxe studentem do 13. 10. 2019
  • odevzdat potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta organizací do 13. 10. 2019

Informace a termíny pro obor ATPP

Pro úspěšné ukončení praxe musí student splnit následující podmínky a dodat tyto výstupy:

  • průběžně vyplňovat deník praxe a vyplněný deník odevzdat ke kontrole do 5. 6. 2019
  • odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech praxe do 5. 6. 2019
  • odevzdat elektronickou prezentaci průběhu praxe pro její obhajobu do 5. 6. 2019
  • odevzdat hodnocení praxe studentem do 5. 6. 2019
  • odevzdat potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta organizací do 5. 6. 2019

Potvrzení o praxi studentů v kombinované formě

- student si stáhne Potvrzení o absolvování odborné praxe

- dokument nechá potvrdit v organizaci a předá na sekretariát Katedry technických studií

- časový rámec vykonávané práce musí splnit podmínku dvanáctitýdenní praxe

- zodpovědná osoba studenta v organizaci musí mít VŠ vzdělání

Firmy, které je možno oslovit v souvislosti s odbornou praxí:

GCE Trade, s.r.o, Žižkova 381, Chotěboř (http://czech.gcegroup.com/cs/kariera/)
Automotive Lighting, Pávov 113, 58601 Jihlava (http://al-lighting.cz)
K2 Atmitec Pelhřimov, s.r.o., Myslotínská 1048, Pelhřimov (www.k2atmitec.cz)
KESAT, a.s., Jiráskova 65, Jihlava, (www.volny.cz/kesatcz, www.keba.com)
Melzer, spol. s r.o., Kojetínská 1a, Prostějov (www.melzer.cz)
Valeo Compressor Europe, s.r.o., Central Trade Park 1571, 396 01 Humpolec (www.valeohumpolec.cz)

Aktuální nabídky praxí

PATROL group s.r.o. - Projekce slaboproudých systémů

CzechProject spol. s r.o. - Webmaster/junior PHP programátor

Frogi design s.r.o. - koder

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz