Interní grantová soutěž Archiv

Interní grantová soutěž 2022

 • Identifikace a řízení systémů se zpožděním metodami parametrické optimalizace
 • Databáze kinematiky a EMG chůze, běhu a základních tělesných pohybů

Interní grantová soutěž 2021

 • Implementace výpočtové aplikace MITCalc do výuky strojírenských předmětů CMS I-II, VT I-II, CAD, ZK, FOD, Projekt ATPP
 • Návodné materiály pro tvorbu jednotlivých činností v LMS Moodle
 • Inovace výukových materiálů a pomůcek pro nově vytvořené předměty Smart materiály a Aditivní technologie výroby
 • Inovace laboratorních cvičení v předmětu Prostředky průmyslové automatizace PPA

Interní grantová soutěž 2020

 • Upgrade 3D tiskárny typu FDM pro tisk z materiálů na kapalné bázi
 • Implementace výuky CAM do předmětu Výrobní technologie II

Interní grantová soutěž 2019

 • Výzkum parametrů pro topologickou optimalizaci 3D tiskové součásti
 • Příprava nových typů filamentů pomocí miniextrudéru s využitím pro 3D tisk
 • Tvorba a implementace digitálních 3D technologií do výukových a projektových opor v technických oborech
 • Adaptabilní optometrické senzory
 • Programování autonomního chování systému za letu a mapování dané oblasti pomocí dronu

Interní grantová soutěž 2018

 • Realizace normalizovaného umělého ucha pro kalibraci sluchátek
 • Výzkum jakosti preprocessoru a postprocessoru 3D tiskového modelu
 • Zhotovení snímacího zařízení pro měření tlaku vytlačovaného tělesa na ženskou hráz
 • Inovace a využití meteorologické stanice
 • Příprava a testování nových materiálů pomocí miniextrudéru

Interní grantová soutěž 2017

 • Výzkum funkčních a technologických parametrů 3D tisku metodou FDM
 • Určení vlivu fyzikálních parametrů na cyklickou únavu dílů vyrobených z Ti slitiny pomocí technologie 3D tisku
 • Použití elektrochemických senzorů pro měření vlhkosti plynů
 • Inovace modelu železničního uzlu
 • Implementace a využití meteorologické stanice na VŠPJ

Interní grantová soutěž 2016

 • Výzkum pokročilých metod modelování ve 3D Computer Aided Design
 • Využití mobilních technologií ve sportu a outdoorových aktivitách
 • Učební materiály pro projektovou výuku ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ
 • Tvorba materiálů pro výuku předmětu Anglický jazyk ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ
 • Experimentální a numerické MKP simulace fixace šroubů v kostní tkáni

Interní grantová soutěž 2015

 • Využití chytrých mobilních technologií ve sportu/fitness a ošetřovatelské péči
 • Psychofyzikální výzkum sluchu a jeho poruch během stárnutí
 • Pracoviště pro magnetická měření
 • Internetová laboratorní výuka
 • Inovace předmětů Programování 1 a 2

Interní grantová soutěž 2014

 • Znalostní modelování a jeho aplikace
 • Využití mobilních informačních a komunikačních technologií v amatérském sportu
 • Použití impedanční spektroskopie v elektrochemii a biotechnologii

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401