Interní grantová soutěž Archiv

Interní grantová soutěž 2017

 • Výzkum funkčních a technologických parametrů 3D tisku metodou FDM
 • Určení vlivu fyzikálních parametrů na cyklickou únavu dílů vyrobených z Ti slitiny pomocí technologie 3D tisku
 • Použití elektrochemických senzorů pro měření vlhkosti plynů
 • Inovace modelu železničního uzlu
 • Implementace a využití meterologické stanice na VŠPJ

Interní grantová soutěž 2016

 • Výzkum pokročilých metod modelování ve 3D Computer Aided Design
 • Využití mobilních technologií ve sportu a outdoorových aktivitách
 • Učební materiály pro projektovou výuku ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ
 • Tvorba materiálů pro výuku předmětu Anglický jazyk ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ
 • Experimentální a numerické MKP simulace fixace šroubů v kostní tkáni

Interní grantová soutěž 2015

 • Využití chytrých mobilních technologií ve sportu/fitness a ošetřovatelské péči
 • Psychofyzikální výzkum sluchu a jeho poruch během stárnutí
 • Pracoviště pro magnetická měření
 • Internetová laboratorní výuka
 • Inovace předmětů Programování 1 a 2

Interní grantová soutěž 2014

 • Znalostní modelování a jeho aplikace
 • Využití mobilních informačních a komunikačních technologií v amatérském sportu
 • Použití impedanční spektroskopie v elektrochemii a biotechnologii

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz