Pracovníci katedry

Kontakty

Kontaktní údaje automaticky generované informačním systémem VŠPJ včetně aktuálních externích pracovníků katedry naleznete zde.

Seznam pracovníků katedry

Profil pracovníků katedry

Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Květoslav Belda, Ph.D.

Odborné vzdělání
2006 Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor elektrotechnologie a materiály
2003 Ph.D., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor technická kybernetika
1999 Ing., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor automatické řízení a inženýrská informatika
Pracovní zkušenosti
2017 – dosud VŠP Jihlava, katedra technických studií, odborný asistent
1999 – dosud Ústav teorie informace a automatizace AVČR, v.v.i., oddělení adaptivních systémů, vědecký pracovník
2002 – 2007 Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, katedra mechaniky a materiálů, odborný asistent
1999 – 2002 Fakulta strojní, ČVUT v Praze, ústav mechaniky, odborný asistent
Odborné zaměření
modelově orientovaný návrh řízení – vícekrokové prediktivní metody řízení; matematickofyzikální modelování průmyslových robotických systémů; matematické plánování pohybu mechatronických systémů; řízení elektromotorů
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Michal Bílek

Odborné vzdělání
2001 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doplňující pedagogické studium učitelství na středních odborných školách
1991 Ing., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, obor elektrotechnologie
Pracovní zkušenosti
2006 – dosud VŠP Jihlava, asistent, částečný úvazek
1997 – dosud Střední průmyslová škola Jihlava, učitel odborných předmětů
1994 – 1997 Manažerské gymnázium Jihlava, učitel odborných předmětů
1992 – 1994 TESLA Jihlava a.s., technik
Odborné zaměření
Informatika, číslicová technika, řídicí systémy PLC
Členství v komisích a radách
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Odborné vzdělání
2014 doc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, obor biomedicínské inženýrství
2008 Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor elektrotechnika a informatika – akustika
2004 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor elektrotechnika a informatika – výpočetní technika
Pracovní zkušenosti
2009 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, docent (od r. 2014)
2008 – dosud Ústav experimentální medicíny AVČR, oddělení neurofyziologie sluchu, vědecký pracovník, částečný úvazek
2013 – 2014 FEKT VUT v Brně, vědeckotechnický pracovník
2004 – 2007 Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, katedra radioelektroniky pedagogická praxe
Odborné zaměření
Výpočetní a matematické modely zpracování informace ve sluchové dráze, fyziologická akustika, biomedicínské inženýrství, zpracování signálů a multimédia, databáze
AES – Audio Engineering Society, OCNS – Organization for Computational Neuroscience
Zpět na seznam pracovníků katedry

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

Odborné vzdělání
1989 prof., Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně, obor radioelektronika
1989 DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně, obor technické vědy
1982 doc., Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, obor teoretická elektrotechnika
1977 postgraduální studium pedagogiky a psychologie, Vojenská akademie v Brně
1976 CSc., Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, aspirantura v oboru teoretická elektrotechnika
1972 Ing., Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, elektrotechnické inženýrství, obor radiotechnické zabezpečení letectva
Pracovní zkušenosti
2007 – dosud VŠP Jihlava, profesor
1989 – 2010 Fakulta elektrotechniky a informatiky, později Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, profesor
1984 – 1989 Elektrotechnická fakulta, VUT v Brně, docent
1982 – 1984 Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, docent
1980 – 1982 Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, odborný asistent
1978 – 1980 Military Technical College, Bagdad, Irák
1973 – 1978 Fakulta letecká a protivzdušné obrany, Vojenská akademie v Brně, odborný asistent
1972 – 1973 provozní inženýr na letišti, Bechyně
Odborné zaměření
Elektronika, teorie obvodů, zpracování signálů, filtry
Působení v zahraničí
1978 – 1980 Military Technical College, Bagdad, Irák, expert
Členství v komisích a radách
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Společnost elektrotechnického inženýrství, Akademická rada VŠPJ, Oborová rada doktorského studia VUT v Brně, Redakční rada Slaboproudý obzor, Redakční rada Izvestia vyšich učebnych zavedenij – Radioelektronika (Ukrajina)
Zpět na seznam pracovníků katedry

Mgr. Zdeňka Dostálová

Odborné vzdělání
1996 Mgr., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno, obor Český jazyk a literatura – Anglický jazyk a literatura
Pracovní zkušenosti
2005 - dosud VŠP Jihlava, asistent
1996 - 2007 VOŠ Jihlava, vyučující cizího jazyka
Odborné zaměření
Angličtina jako odborný cizí jazyk; odborný anglický jazyk pro technické obory; odborný anglický jazyk pro ekonomické obory
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

Odborné vzdělání
2014 Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, zaměření na modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
2004 Bc., Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů
2003 Ing., Dopravní fakulta, ČVUT v Praze, obor provoz letadel
Pracovní zkušenosti
2015 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
2014 – 2015 VŠP Jihlava, lektor
2016 - 2017 Thermo Fisher Scientific, externí CAx / PLM konzultant
2014 - 2015 FEI Brno, externí CAx / PLM konzultant
2010 – 2016 SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, učitel CAD, CAE, Technické vizualizace a animace, Informační technologie ve strojírenství, částečný úvazek
2007 – 2014 Axiom Tech, s. r. o. Žďár nad Sázavou, konstruktér, CAx / PLM konzultant. Konstruktérské a konzultantské práce:
2007 – 2010 Donaldson Engine, Leuven, Belgie
2010 – 2014 FEI Czech Republic, Brno
2004 – 2007 Škoda Auto, a. s., střední odborné učiliště strojírenské, učitel odborných strojírenských a informatických předmětů
2003 – 2004 Škoda Auto, a. s., specialista technického vedení projektů B5 Škoda Superb
Odborné zaměření
CAD, CAE, CAM, PLM, technické vizualizace, počítačová geometrie a grafika
Působení v zahraničí
2007 Konstruktér, CAD konzultant, Donaldson Engine, Leuven, Belgie
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D.

Odborné vzdělání
2010 doc., Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně, obor Vojenská technika– elektrotechnická
2004 Ph.D., Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně, obor Informatika a výpočetní technika
2000 Ing., Vojenská akademie v Brně, obor vojenská technika- elektrotechnická se zaměřením na výstavbu, údržbu a bezpečnost automatizovaných systémů velení
Pracovní zkušenosti
2017 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
2017 – dosud Vedoucí vědecký pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO v Brně
2013 – 2016 Vedoucí odboru doktrín vzdělávání a výcviku v Centru excelence modelování a simulace v Římě
2011 Odborná stáž Centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně
2004 – 2010 Odborný asistent Katedry komunikačních a informačních systémů UO v Brně
Odborné zaměření
Modelování a simulace, počítačová grafika, systémy pro podporu rozhodování
Působení v zahraničí
2013-2016 Vedoucí odboru doktrín vzdělávání a výcviku v Centru excelence modelování a simulace v Římě
Členství v komisích a radách
Zástupce ČR v NATO Modeling and Simulation Group
Člen více jak 15 expertních skupin v rámci NATO Science and Technology Organization
Člen poradního orgánu MO pro Oblast modelování a simulace
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing.Bc. Jitka Homolová, Ph.D.

Odborné vzdělání
2007 Ph.D., Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, obor Inženýrská informatika - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
2003 Ing., Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, obor Dopravní inženýrství a spoje - Dopravní infrastruktura v území
1998 Bc., Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze, obor Matematika – Finanční matematika
Pracovní zkušenosti
2017 – dosud VŠP Jihlava, akademický pracovník - odborný asistent
2004 – dosud Ústav teorie informace a automatizace AVČR, oddělení Adaptivních systémů, vědecký pracovník
2004 – 2016 FD ČVUT v Praze, Ústav aplikované matematiky, vysokoškolský učitel – odborný asistent
2007 – 2014 Rodičovská dovolená
Odborné zaměření
Matematická statistika, pravděpodobnost, agentní systémy, bayesovská identifikace, optimalizace řízení, Markovské procesy, rozhodování za neurčitosti, učení
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Odborné vzdělání
2014 doc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika
2008 Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Biomechanika
2001 Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
Pracovní zkušenosti
2015 – dosud VŠP Jihlava, docent
2014 – dosud

VŠP Jihlava, organizační pracovník

2014 – dosud ČVUT v Praze, Fakulta strojní, docent
2010 – 2014 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, odborný asistent
2004 – 2010 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, inženýr ve výzkumu a vývoji
2000 – 2004 Ing. Petr Vyskočil – REMET, Praha, konstruktér a technolog
Odborné zaměření
strukturální analýzy metodou konečných prvků (MKP); pevnostní analýzy a dimenzování strojních součástí; návrh, konstrukce a testování zdravotnických prostředků; biomechanika svalově kosterního systému člověka a jeho náhrad; zpracování obrazových dat; forenzní biomechanika
Členství v komisích a radách
Česká společnosti pro biomechaniku - člen výboru; European Society of Biomechanics – člen; International Society of Biomechanics – člen; Česká společnost pro mechaniku – člen; GA ČR hodnotící panel 101 – člen; Akademická rada VŠP Jihlava
Zpět na seznam pracovníků katedry

RNDR. Ladislav Jirsa, Ph.D.

Odborné vzdělání
2000 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze, obor biofyzika a chemická fyzika
2000 Ph.D., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství
1991 Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze, obor biofyzika a chemická fyzika
Pracovní zkušenosti
2017 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
1996 – dosud

Ústav teorie informace a automatizace AVČR, oddělení Adaptivních systémů, vědecký pracovník

2000 – 2001 Department of Electronic and Electrical Engineering, Trinity College, Dublin, Irsko, postdoktorand
1991 – 1998 Ústav lékařské biofyziky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, odborný asistent
Odborné zaměření
Bayesovská metodologie, pravděpodobnostní modelování, odhadování a rozhodování za neurčitosti, omezená pravděpodobnostní rozdělení
Působení v zahraničí
2000 -2001 Department of Electronic and Electrical Engineering, Trinity College, Dublin, Irsko, postdoktorand
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Ivan Krejčí, CSc.

Odborné vzdělání
1987 CSc., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky ČSAV, aspirantura v oboru měřicí technika
1969 Ing., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, obor měřicí technika
Pracovní zkušenosti
2013 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
1999 – dosud jednatel společnosti HAAL Elektro, s.r.o., vývoj elektronických zařízení
2011 – 2012 samostatný vývojový pracovník, firma BVT Technologies, a.s., vývoj přístrojové techniky pro elektrochemii
2007 – 2009 vedoucí vývoje HW, firma VF, a.s., vývoj zařízení pro měření ionizačního záření a zabezpečení jaderných elektráren
1987 – 1999 Ústav přístrojové techniky ČSAV (AVČR od r. 1990), oddělení vf spektroskopie (1992 – 1993, vedoucí oddělení), vědecký pracovník
1980 – 1987 samostatný odborný pracovník – specialista, Ústav přístrojové techniky ČSAV, oddělení vf spektroskopie
1974 – 1980 samostatný vývojový pracovník n. p. Tesla Brno, oddělení vývoje spektroskopie nukleární magnetické rezonance
1969 – 1974 vývojový pracovník n. p. Tesla Brno, oddělení metrologie
Odborné zaměření
Číslicové systémy, zejména mikroprocesorová technika, konstrukce a návrh elektronických zařízení z oblasti měřicí a řídicí techniky, číslicové i analogové zpracování signálů
Působení v zahraničí
1994 Università di Pavia, Dipartimento di Fisica Alessandro Volta, Pavia
1992 Università di Pavia, Dipartimento di Fisica Alessandro Volta, Pavia
1988 Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau (ZWG), Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin – Adlershof
Členství v komisích a radách
Člen poradního sboru pro nákup sbírek, Technické muzeum města Brna
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Marek Musil

Odborné vzdělání
2006 Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, doplňující pedagogické minimum
2004 Ing., Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, obor informatika a výpočetní technika – softwarové inženýrství
Pracovní zkušenosti
2012 – dosud VŠP Jihlava, akademický pracovník
2008 – 2011 Stormware s.r.o., programátor
2004 – 2008 Střední škola stavební v Jihlavě, učitel odborných předmětů
Odborné zaměření
Programování a programovací jazyky (C, C++, C#, .NET), databázové systémy, sw inženýrství, tvorba aplikací s grafickým uživatelským rozhraním a tvorba mobilních aplikací
Působení v zahraničí
2004 Fachhochschule Regensburg, SRN, studijní zahraniční pobyt Socrates - Erasmus
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.

Odborné vzdělání
2009 Ph.D., Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, obor Aplikovaná matematika
1992 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2017 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
2010 – dosud Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) AVČR, oddělení adaptivních systémů (AS), vědecký pracovník
2002 – 2009 ÚTIA AVČR, oddělení AS, vědecký asistent
1995 – 2001 mateřská dovolená, bez vědeckých aktivit
1992 – 1994 ÚTIA AVČR, oddělení AS, vědecký asistent
Odborné zaměření

Bayesovské rozhodování, stochastické modely, řízení za neurčitosti

Zpět na seznam pracovníků katedry

Mgr. Antonín Přibyl

Odborné vzdělání
1999 Mgr., Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, učitelství pro střední školy, obor matematika a výpočetní technika
Pracovní zkušenosti
09/2007 – dosud VŠP Jihlava, asistent
10/2006 – 11/2008 VŠP Jihlava, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
09/2001 – 06/2006 Vyšší odborná škola Jihlava, učitel
03/2001 – 06/2007 Vyšší odborná škola Jihlava, vedoucí oddělení správy počítačové sítě
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Ing. Karel Richta, CSc.

Odborné vzdělání
1992 doc., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor výpočetní technika
1981 CSc., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor technická kybernetika
1974 Ing., Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, obor technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2013 - dosud VŠP Jihlava, docent, částečný úvazek
1993 - dosud Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, docent
1997 - 2014 Matematicko-fyzikální fakluta UK, docent
1982 - 1992 Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, odborný asistent
1974 - 1981 Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, výzkumný pracovník
Odborné zaměření
Formální metody, softwarové inženýrství, databáze, programování
Působení v zahraničí
1/1990 – 4/1990 McMaster University, Hamilton, Kanada, lektor
Členství v komisích a radách
Členství v odborných orgánech:
ACM (prezident české pobočky ACM Czech Chapter)
Člen vědecké rady ČSKI
Člen ČSSI

Členství v redakčních radách:
Grada, edice MIS

Členství v oborových radách doktorských programů:
MFF UK, FIT ČVUT, PEF ČZU

Členství v programových výborech:
SOFSEM, ISD, ASEA, EDBT, ADBIS, DATESO, DATAKON, ITAT
Zpět na seznam pracovníků katedry

PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Odborné vzdělání
2009 Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, obor systémové inženýrství a informatika
1998 Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, obor informatika
1989 PaedDr., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor základy techniky
1987 Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, obor fyzika, základy techniky
Pracovní zkušenosti
2006 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent
1998 – 2006 Vyšší odborná škola Jihlava, učitel
Odborné zaměření
Tvorba www stránek a aplikací (html, javascript, CSS, php, mysql), programování v .NET/VB, operační systémy, geografické informační systémy
Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.

Odborné vzdělání
2015 Ph.D.,Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrska, ČVUT v Praze, obor Matematické inženýrství
2013 Bc.,Masarykův ústav vyššı́ch studiı́, ČVUT v Praze, obor Učitelstvı́ odborných předmětů
2010 Ing., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrska, ČVUT v Praze, obor Softwarové inženýrství
Pracovní zkušenosti
2017 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent, částečný úvazek
2013 – dosud Státnı́ ústav radiačnı́ ochrany, výzkumný a vývojový pracovník, částečný úvazek
2010 – dosud Ústav Teorie Informace a Automatizace, Akademie Věd České republiky, vědecký pracovník
Odborné zaměření
Bayesovské modelovánı́ a aproximace, modelovánı́ systémů s neurčitostı́, analýza dynamických obrazových dat z medicı́ny, inverznı́ problémy v atmosférickém modelovánı́
Zpět na seznam pracovníků katedry

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Odborné vzdělání
2013 Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1991 Pedagogická fakulta v Hradci Králové, rozšiřující studium – specializace výpočetní technika
1991 Mgr., Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor matematika – fyzika
Pracovní zkušenosti
2005 – dosud VŠP Jihlava, odborný asistent
2010 – 2016 Střední průmyslová škola Jihlava, učitel odborných předmětů, částečný úvazek
2001 – 2006 Vyšší odborná škola Jihlava, učitel odborných předmětů
2000 - 2005 Obchodní akademie Jihlava, učitel odborných předmětů
1999 - 2001 Soukromá odborná umělecká škola grafická Jihlava, učitel odborných předmětů
1995 - 1999 Soukromá obchodní akademie, ekonomické lyceum a Vyšší odborná škola cestovního ruchu Hradec Králové, učitel odborných předmětů
1993 - 1995 Integrovaná střední škola Hradec Králové, učitel odborných předmětů
Odborné zaměření
Matematika, výpočetní technika, programování, kancelářský software, informační systémy, vzdělávání dospělých, e–learning
Zpět na seznam pracovníků katedry

Dr. Ing. Vlastimil Vondra

Odborné vzdělání
1996 Dr., FEKT VUT Brno, obor radioelektronika
1992 Ing., FE VUT Brno, obor radioelektronika
Pracovní zkušenosti
2016 - dosud VŠPJ, odborný asistent, částečný úvazek
1992 - dosud ÚPT AV ČR, v.v.i., výzkumný pracovník
Odborné zaměření
Číslicové a analogové zpracování signálů, měřicí technika.
Působení v zahraničí
1995 TU DELFT, Holandsko, research fellowship
1993 TU DELFT, Holandsko, student fellowship
Zpět na seznam pracovníků katedry

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Odborné vzdělání
1997 doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Technická kybernetika, přístrojová a regulační technika
1997 Dr., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
1992 CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika
1985 Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2013 - dosud VŠP Jihlava, docent
1995 - dosud soudní znalec v oborech kybernetika a ekonomika
2006 - 2013 Fakulta managementu VŠE v Praze, docent
2005 - 2006 Honeywell GDC Brno, výzkumný pracovník
1998 – 2005 Department of Information Technology, Lappeenranta University of Technology, Finsko, profesor
1992 - 1998 Fakulta strojní VUT v Brně, odborný asistent, docent
1987 - 1992 Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, asistent, odborný asistent
1985 - 1988 Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský, Brno, vývojový pracovník
Odborné zaměření
Business intelligence, simulační modelování, softwarové inženýrství, strojové učení, systémová analýza, znalostní management
Působení v zahraničí
1998 - 2005 Lappeenranta University of Technology, Finsko, profesor
2000 - 2005 Nokia Research Center, Helsinki, Finsko, team leader
Členství v komisích a radách

Akademická rada VŠP Jihlava, redakční rada časopisu Acta Informatica Pragensia, šéfredaktor časopisu LOGOS POLYTECHNIKOS, předseda Interní grantové komise VŠPJ,   člen Akademické rady VŠPJ, člen Národní odborná tematická skupina pro konfiguraci „Information and Communication Technologies“ programu Horizon 2020, člen Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání Platformy kybernetické bezpečnosti KYBEZ, člen Redakční rady časopisu Acta Informatica Pragensia, hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro oblasti vzdělávání Informatika a Kybernetika, hodnotitel programu Interreg Rakousko – Česká republika.

Zpět na seznam pracovníků katedry

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická

Odborné vzdělání
2013 Ing., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, obor Technologie výroby a zpracování polymerů
2012 Mgr., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, obor Analýza biologických materiálů
Pracovní zkušenosti
2017 - dosud VŠP Jihlava, asistent
2017 - dosud Automotive Lighting, inženýr materiálové laboratoře
2015 - 2017 Fraenkische, technolog zpracování plastů
Odborné zaměření
Polymerní materiály, testování vlastností a charakterizace materiálů
Zpět na seznam pracovníků katedry

prof. Ing. František Zezulka, CSc.

Odborné vzdělání
2005 prof., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, VUT v Brně, obor technická kybernetika
1990 doc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, VUT v Brně, obor technická kybernetika
1977 CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, VUT v Brně, obor technická kybernetika
1972 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
1968 Ing., Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, obor technická kybernetika
Pracovní zkušenosti
2006 – dosud VŠP Jihlava, profesor, částečný úvazek
2006 - 2011 vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky
2005 – dosud Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, profesor
1990 – 2005 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, docent
1988 – 1989 Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, výzkumný pracovník
1987 – 1988 Šmeralovy závody Brno, výzkumný pracovník
1972 - 1987 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, odborný asistent
1970 - 1972 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, odborný asistent - neučitel
1968 - 1969 Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně, asistent - neučitel
Odborné zaměření
Automatizační technika, elektrotechnika, řízení technologických procesů, programovatelné automaty, IPC, průmyslové komunikační systémy
Působení v zahraničí
1974 – 1975 desetiměsíční studijní pobyt na Technische Universitaet Hannover
1987 tříměsíční studijní pobyt na Universitě Hannover a Technische Universitaet Mnichov
1993 tříměsíční výzkumný pobyt na Technische Universitaet Stuttgard
1994 tříměsíční studijní pobyt na Universitaet J. Fourier Grenoble
1995 tříměsíční studijní pobyt na Universitaet J. Fourier Grenoble
1997 měsíční studijní pobyt na Brunel University London
1998 měsíční studijní pobyt na FernUniversity Hagen
1998 třítýdenní přednáškový pobyt na šesti universitách v Egyptě
1999 měsíční studijní pobyt na Ecole Superieure de Ingenieur de Electrotechnique at Electronique Paris – Noisy le Grand
1991 - dosud více než patnáct týdenních studijních a přednáškových pobytů na HTWK Lipsko, UJF Grenoble, ESIEE Paris Noisy le Grand, FU Hagen, KIH Limburg, FH Furtwangen, Universitaet Magdeburg
Členství v komisích a radách
AS– international, Profibus, AS– interface, P–Net, Česká kybernetická společnost. Vědecká rada Fakulta technických studií VUT v Brně, Akademická rada VŠP Jihlava, oborová rada magisterského studia Fakulta technických studií VUT v Brně, redakční rada časopisu AUTOMA
Zpět na seznam pracovníků katedry

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz