Laboratoře katedry technických studií

Katedra technických studií disponuje těmito odbornými laboratořemi:

CP Factory (laboratoř Průmyslu 4.0)

Laboratoř Průmyslu 4.0 je nové moderní pracoviště pro výuku předmětů zaměřených na průmyslovou automatizaci, robotiku a technologie Průmyslu 4.0. Laboratoř je vybavena výukovou výrobní linkou CP Factory od firmy FESTO, která umožňuje demonstrovat moderní principy a technologie pro řízení výroby, logistiky a distribuci výrobních zdrojů.  Studenti se zde mohou zabývat jak nižší úrovní řízení (PLC systémy Simatic, pneumatické systémy), tak vyšším řízením a plánováním výroby pomocí MES a SCADA systémů. Laboratoř je též vybavena několika 6osými roboty Mitsubishi a mobilními roboty Robotino. Studenti zde mohou řešit nejen úlohy čistě robotické (pohyb, stabilita atd.), ale také problémy z oblasti umělé inteligence jako např. orientace robota v neznámém prostoru či strojové vidění. 

CP Factory

Laboratoř experimentálního měření

Laboratoř je zaměřena na realizaci základních experimentálních měření mechanických vlastností materiálů a konstrukčních částí. Laboratoř je vybavena univerzálním testovacím systémem Instron 3345V a certifikovanými měřidly. V laboratoři lze realizovat jednoosé tahové a tlakové zkoušky, zkoušky tříbodovým nebo čtyřbodovým ohybem. Součástí laboratoře jsou i dvě 3D tiskárny využívající FDM technologii tisku. V roce 2018 byla laboratoř rozšířena v rámci řešeného projektu OP VVV ERDF o elektropulsní testovací zařízení pro dynamické jednoosé, torzní a ohybové zkoušky, mikroskop a kompletní výrobní jednotku implementující standardy Průmyslu 4.0 V laboratoři je tak možné realizovat experimentální měření zaměřené na analýzu materiálů, kontrolu tvaru a kvality povrchů, testování strojních součástí a mechanismů v oblasti stanovení statické či dynamické pevnosti, únavy, životnosti, virtualizace nebo automatizace. Více na http://laborator.vspj.cz/

Laboratoř robotiky

Laboratoř EIT (laboratoř elektrotechniky a informatiky)

Specializovaná učebna, kde studenti procvičují instalaci a konfiguraci operačních systémů, realizují různé topologie počítačových sítí a řeší problematiku jejich zabezpečení, instalují řešení typu klient – server a seznamují se se základy virtualizace.

laboratoř technických studií

Laboratoř AMT (laboratoř automatizace a mikroprocesorové techniky)

Specializovaná učebna vybavená PC a měřicími přístroji komunikujícími s počítačem. Studenti se zde seznamují se základy elektrotechniky a číslicového zpracování signálu. Laboratoř je vybavena špičkovou měřicí technikou firmy Keysight (dříve Agilent), měřicím systémem firmy National Instruments COMPACT TRIO a výkonovým zdrojem a lineárním výkonovým zesilovačem pro magnetická měření.  Přístroje Keysight zahrnují napájecí zdroje (2 ks), 6,5místné multimetry (2 ks), čtyřkanálový osciloskop 300 MHz a digitální funkční generátor.

laboratoř automatizace a mikroprocesorové techniky

Laboratoř PRS (laboratoř počítačových řídicích systémů)

Laboratoř je vybavena různými typy průmyslových automatů a industriálních počítačů pro výuku programování v oblasti řízení technologických procesů. Základem jsou průmyslové automaty nebo industriální počítače (PLC nebo IPC) od různých dodavatelů, jako jsou WAGO, Siemens, MITSUBISHI ELECTRIC, Rockwell, BECKHOFF, Moravské přístroje a další. Dále je zde několik funkčních modelů reálných soustav, a to včetně dedikovaných řídicích systémů (řízení hladin kapaliny v soustavě nádrží, kulička na nakloněné rovině, regulace polohovatelných synchronních motorů a model vlakového uzlu). Studenti zde také mají možnost 3D tisku.

laboratoř počítačových řídicích systémů

Laboratoř ROB (laboratoř robotiky)

Laboratoř určená především pro výuku připravovaného předmětu Robotika a studentské projekty v oblasti robotiky. 

Laboratoř robotiky

Laboratoř zpracování signálu a multimédií

Jde o vysoce specializované, špičkově vybavené pracoviště pro oblasti zpracování signálu a multimédií. Skládá se z pěti místností (nahrávací studio, režie-kancelář, sklad techniky, zvukotěsná komora a počítačová učebna V9 vybavená specializovaným softwarem pro zpracování signálů, audia a videa – viz výše), profesionální HD video kamery, která je využívána pro studentské projekty, včetně příslušenství (stativ, bezdrátové mikrofony). Měřicí torzo lze použít např. pro měření frekvenčního rozsahu sluchátek, kdy porovnáváme referenční a měřený signál. Pro tyto účely laboratoř disponuje citlivými mikrofony, zesilovači či spektrálními analyzéry. Měřený signál se přenáší do zvukové režie, kde přes mixážní pult je signál přenášen do počítače a dále zpracováván.

Laboratoř je mimo jiné využívána i pro nahrávání podcastu Polytechnicast

 Technické vybavení laboratoře bylo pořízeno za finanční podpory projektu M00176 Elektronicko-biomedicínská kooperace.

Pohled do laboratoře zpracování signálů

Laboratoř výrobních procesů

Prototypová vzorková komplexně vybavená dílna pro realizaci frézařských, soustružnických, ručních zámečnických a montážních prací s možnostmi přípravy polotovarů, broušení nástrojů, měření a kontroly výrobků. Laboratoř slouží pro podporu výuky technologicky orientovaných předmětů v rámci oborů Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství, dále pro podporu praktických fází řešení bakalářských prací a semestrálních projektů. Laboratoř je současně prototypovou dílnou pro podporu výzkumu a vývoje. Lze vyrábět výrobky z materiálu na bázi kovů, plastů a dřeva. Výrobu na CNC frézce lze realizovat konvenčními postupy, programováním na stroji, nebo offline programováním ve vlastním prostředí. Tvar kontury frézovaného obrobku lze převzít z křivkové geometrie ve formátu dxf.

Laboratoř výrobních procesů

Licence softwaru

Katedra technických studií využívá ve výuce  simulační sofware Simio který získala na základě grantu firmy Simio LLC./College of Polytechnics Jihlava uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401