Laboratoře katedry technických studií

Katedra technických studií disponuje těmito odbornými laboratořemi:

Laboratoř EIT (laboratoř elektrotechniky a informatiky)

Specializovaná učebna, kde studenti procvičují instalaci a konfiguraci operačních systémů, realizují různé topologie počítačových sítí a řeší problematiku jejich zabezpečení, instalují řešení typu klient – server a seznamují se se základy virtualizace.

laboratoř technických studií

Laboratoř AMT (laboratoř automatizace a mikroprocesorové techniky)

Specializovaná učebna vybavená PC a měřicími přístroji, komunikujícími s počítačem. Studenti se zde seznamují se základy elektrotechniky a číslicového zpracování signálu. Laboratoř je vybavena špičkovou měřicí technikou firmy Keysight (dříve Agilent), měřicím systémem firmy National Instruments COMPACT TRIO a výkonovým zdrojem a lineárním výkonovým zesilovačem pro magnetická měření.  Přístroje Keysight zahrnují napájecí zdroje (2 ks), 6,5‑místné multimetry (2 ks), čtyřkanálový osciloskop 300 MHz a digitální funkční generátor.

laboratoř automatizace a mikroprocesorové techniky

Laboratoř PRS (laboratoř počítačových řídicích systémů)

Laboratoř je vybavena různými typy průmyslových automatů a industriálních počítačů pro výuku programování v oblasti řízení technologických procesů. Základem jsou průmyslové automaty nebo industriální počítače (PLC nebo IPC) od různých dodavatelů jako jsou WAGO, Siemens, MITSUBISHI ELECTRIC, Rockwell, BECKHOFF, Moravské přístroje a další. Dále je zde několik funkčních modelů reálných soustav, včetně dedikovaných řídicích systémů (řízení hladin kapaliny v soustavě nádrží, kulička na nakloněné rovině, regulace polohovatelných synchronních motorů a model vlakového uzlu). Studenti zde také mají možnost 3D tisku.

laboratoř počítačových řídicích systémů

Laboratoř ROB (laboratoř robotiky)

Laboratoř určená především pro výuku připravovaného předmětu Robotika a studentské projekty v oblasti robotiky. 

Laboratoř robotiky

Laboratoř zpracování signálu a multimédií

Jde o vysoce specializované, špičkově vybavené pracoviště pro oblasti zpracování signálu a multimédií. Skládá se z pěti místností (nahrávací studio, režie-kancelář, sklad techniky, zvukotěsná komora a počítačová učebna V9, vybavená specializovaným softwarem pro zpracování signálů, audia a videa – viz výše. Profesionální HD video kamery, která je využívána pro studentské projekty, včetně příslušenství (stativ, bezdrátové mikrofony). Měřící torzo lze použít např. pro měření frekvenčního rozsahu sluchátek, kdy porovnáváme referenční a měřený signál. Pro tyto účely laboratoř disponuje citlivými mikrofony, zesilovači či spektrálními analyzéry. Měřený signál se přenáší do zvukové režie, kde přes mixážní pult je signál přenášen do počítače a dále zpracováván.

 Technické vybavení laboratoře bylo pořízeno za finanční podpory projektu M00176 Elektronicko-biomedicínská kooperace (www.elbik.eu).

Pohled do laboratoře zpracování signálů

Laboratoř experimentáního měření

Laboratoř je zaměřena na realizaci základních experimentálních měření mechanických vlastností materiálů a konstrukčních částí. Laboratoře je vybavena univerzálním testovacím systémem Instron 3345V a certifikovanými měřidly. V laboratoři lze realizovat jednoosé tahové a tlakové zkoušky, zkoušky tří nebo čtyř bodovým ohybem. Součástí laboratoře jsou k dispozici i dvě 3D tiskárny využívající FDM technologii tisku. V roce 2018 bude laboratoř rozšířena v rámci řešeného projektu OP VVV ERDF, kdy bude laboratoř vybavena: elektropulsním testovacím zařízením pro dynamické jednoosé, torzní a ohybové zkoušky mikroskop kompletní výrobní jednotka, implementující standardy Průmyslu 4.0 V laboratoři tak bude možné realizovat experimentální měření zaměřené na analýzu materiálů, kontrolu tvaru a kvality povrchů, testování strojních součástí a mechanismů v oblasti stanovení statické či dynamické pevnosti, únavy, životnosti, virtualizace nebo automatizace.

Laboratoř robotiky

Licence softwaru

Katedra technických studií využívá ve výuce  simulační sofware Simio který získala na základě grantu firmy Simio LLC www.simio.com. College of Polytechnics Jihlava uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC www.simio.com.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz