Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž 2021

  •  Implementace výpočtové aplikace MITCalc do výuky strojírenských předmětů CMS I-II, VT I-II, CAD, ZK, FOD, Projekt ATPP

vedoucí projektu: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

  • Návodné materiály pro tvorbu jednotlivých činností v LMS Moodle

vedoucí projektu: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

  • Inovace výukových materiálů a pomůcek pro nově vytvořené předměty Smart materiály a Aditivní technologie výroby

vedoucí projektu: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická

  • Inovace laboratorních cvičení v předmětu Prostředky průmyslové automatizace PPA

vedoucí projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.

V minulosti řešené projekty naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401