Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2020

Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Study of effect of two sulfonating agents on electrochemical properties of surface‐modified polyethersulfone membrane. Journal of Applied Polymer Science, 37(21), 1-9. doi: 10.1002/app.48826
Dostál, T., Šotner, R., Langhammer, L., Jeřábek, J., & Ushakov, P. (2020). Fractional-Order Phase Shifters with Constant Magnitude Frequency Responses. Elektronika ir Elektrotechnika, 25(5), 25-30. doi: 10.5755/j01.eie.25.5.24352
Zárybnická, L., Dvořák, K., Dostálová, Z., & Vojáčková, H. (2020). Study of Different Printing Design Type Polymer Samples Prepared by Additive Manufacturing. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 64(2), 255-264. doi: 10.3311/PPch.13991
Bačovská, R., Alberti, M., Příhoda, J., Vořáč, Z., & Zárybnická, L. (2020). Synthesis and Application of Additives based on Trifluoroethoxy-cyclo-phosphazene into Polymer Nanofibers. Tetrahedron, 76(13), 130999. doi: 10.1016/j.tet.2020.130999

2019

Rybalko, N., Mitrovic, D., Šuta, D., Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2019). Behavioral evaluation of auditory function abnormalities in adult rats with normal hearing thresholds that were exposed to noise during early development. Physiology & Behavior, 210(112620), 1-8. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112620
Profant, O., Jilek, M., Bureš, Z., Vencovský, V., Kuchárová, D., Svobodová, V., Korynta, J., & Syka, J. (2019). Functional age-related changes within the human auditory system studied by audiometric examination. Frontiers in Aging Neuroscience, 11(26), 1-16. doi: 10.3389/fnagi.2019.00026
Bureš, Z., Profant, O., Svobodová, V., Tóthová, D., Vencovský, V., & Syka, J. (2019). Speech Comprehension and Its Relation to Other Auditory Parameters in Elderly Patients With Tinnitus. FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, 11(219), 1-12. doi: 10.3389/fnagi.2019.00219

2018

Dostál, T., Šotner, R., Jeřábek, J., Herencsar, N., Langhammer, L., & Petržela, J. (2018). Methods for Extension of Tunability Range in Synthetic Inductance Simulators. Elektronika ir Elektrotechnika, 24(3), 41-45. doi: 10.5755/j01.eie.24.3.20976
Bureš, Z., Pysanenko, K., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat. NEURAL PLASTICITY, 2018(5903720), 1-11. doi: 10.1155/2018/5903720
Zárybnická, L., & Stránská, E. (2018). Verification Stability of Anion-Exchange Membrane with Surface Modification with Application in Electrodialysis Process. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, neuveden(2019), 51-56. doi: 10.3311/PPch.11522
Pysanenko, K., Bureš, Z., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). The Effect of Complex Acoustic Environment during Early Development on the Responses of Auditory Cortex Neurons in Rats. Neuroscience, 371(10. 2. 2018), 221-228. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.11.049

2017

Nečas, L., Hrubina, M., Cibula, Z., Běhounek, J., Křivánek, S., & Horák, Z. (2017). Fatigue failure of the sliding hip screw – clinical and biomechanical analysis. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(12), 1364-1372. doi: 10.1080/10255842.2017.1363192
Zárybnická, L., Bačovská, R., Nádvorníková, Z., Almonasy, N., & Syrový, T. (2017). Application of Fluorescent Label in Polymer Nanofibers. Advances in Materials Science and Engineering, 2017(7583245), 1-6. doi: 10.1155/2017/7583245
Profant, O., Roth, J., Bureš, Z., Balogová, Z., Lišková, I., Betka, J., & Syka, J. (2017). Auditory Dysfunction in Patients with Huntington’s Disease. Clinical Neurophysiology, 128(10), 1946-1953.
Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2017). The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hearing Research, 352(september), 1-11. doi: 10.1016/j.heares.2016.03.008
Marvan, J., Horák, Z., Vilímek, M., Horný, L., Kachlík, D., & Báča, V. (2017). Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 19(1), 33-39. doi: 10.5277/ABB-00557-2016-02
Castro, E., Konvičková, S., Daniel, M., & Horák, Z. (2017). Identification of the critical level of implantation of an osseointegrated prosthesis for above-knee amputees. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(14), 1494-1501. doi: 10.1080/10255842.2017.1380799
Srnec, R., Horák, Z., Sedláček, R., Sedlinská, M., Krbec, M., & Nečas, A. (2017). Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 84(2), 133-137.
Šotner, R., Herencsár, N., Jeřábek, J., Karci, A., Koton, J., & Dostál, T. (2017). Pseudo-Differential Filter Design Using Novel Adjustable Floating Inductance Simulator with Electronically Controllable Current Conveyors. Elektronika Ir Elektrotechnika, 23(2), 31-35. doi: 10.5755/j01.eie.23.2.17996

2016

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., & Velemínksá, J. (2016). Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time: Insights into Shape Variation Using a Surface-Based Approach. PLOS ONE, 11(11), 166461-166475.
Šotner, R., Jeřábek, J., Dostál, T., & Vrba, K. (2016). Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier in Controllable Biquadratic Band- Pass Filter. Elektronika ir Elektrotechnika, 22(4), 32-36. doi: 10.5755/j01.eie.22.4.15911
Šotner, R., Jeřábek, J., Herencsar, N., Dostál, T., Horng, J., & Vrba, K. (2016). Simple Oscillator with Enlarged Tunability Range Based on ECCII and VGA Utilizing Commercially Available Analog Multiplier. Measurement Science Review, 16(2), 35-41. doi: 10.1515/msr-2016-0006
Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlák, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximaltibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 67(6), 433-446.
Jeřábek, J., Šotner, R., Herencsar, N., Vrba, K., & Dostál, T. (2016). Behavioral model for emulation of ZC-CG-VDCC. IEICE Electronics Express, 13(18), 1-6. doi: 10.1587/elex.13.20150859
Vilímek, M., Horák, Z., & Báča, V. (2016). Force Ratio in Masticatory Muscles after Total Replacement of the Temporomandibular Joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 18(3), 131-136. doi: 10.5277/ABB-00467-2015-03
Bartoška, R., Báča, V., Horák, Z., Hrubina, M., Skála-Rosenbaum, J., Marvan, J., Kachlík, D., & Džupa, V. (2016). The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 38(5), 577-585. doi: 10.1007/s00276-015-1595-4
Popelář, J., Šuta, D., Lindovský, J., Bureš, Z., Pysanenko, K., Chumak, T., & Syka, J. (2016). Cooling of the auditory cortex modifies neuronal activity in the inferior colliculus in rats. Hearing Research, 332(1), 7-16.
Vojáčková, H., Rux, J., & Chalupa, P. (2016). Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 20(2), 779-792.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101

2019

Nečas, L., Hrubina, M., Melišík, M., Cibula, Z., Olgun, D., & Horák, Z. (2019). Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63(2), 140-147. doi: 10.3311/PPme.13259
Dvořák, K., Zárybnická, L., & Dvořáková, J. (2019). Quality Parameters of 3D Print Products by the DMLS Method. Manufacturing Technology, 19(2), 209-215. doi: 10.21062/ujep/271.2019/a/1213-2489/MT/19/2/209

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, 20(1), 41-52.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2020

Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

2019

Zezulka, F., Červinka, D., & Pazdera, I. (2019). Zapojení řízení bezkomutátorového elektromotoru pro letecké aplikace.

2018

Horák, Z., & Dupalová, J. (2018). Dětská předloketní berle.

2016

Horák, Z. (2016). Pojistný závit pro kostní šrouby.
Horák, Z. (2016). Profil závitu pro kostní šrouby.
Horák, Z. (2016). Dřík femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu s optimalizovanou tuhostí své střední části.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz