Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2021

Zárybnická, L., Mácová, P., Machová, D., Rychlý, J., & Viani, A. (2021). The effect of 3D structure design on fire behaviour of PET-G containing aluminum hypophosphite and melamine cyanurate. Journal of Applied Polymer Science, 138(12), 1-9. doi: 10.1002/app.20201750

2020

Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Preparation of cation exchange filament for 3D membrane print. Rapid Prototyping Journal, 26(8), 1435-1445. doi: 10.1108/RPJ-03-2019-0082
Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Study of effect of two sulfonating agents on electrochemical properties of surface‐modified polyethersulfone membrane. Journal of Applied Polymer Science, 37(21), 1-9. doi: 10.1002/app.48826
Zárybnická, L., Dvořák, K., Dostálová, Z., & Vojáčková, H. (2020). Study of Different Printing Design Type Polymer Samples Prepared by Additive Manufacturing. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 64(2), 255-264. doi: 10.3311/PPch.13991
Zárybnická, L., Machová, D., & Dvořák, K. (2020). Effect of copper or carbon fiber addition to the 3D printing of polylactid samples. Materials Testing, 62(7), 727-732. doi: 10.3139/120.111543
Dostál, T., Šotner, R., Langhammer, L., Jeřábek, J., & Ushakov, P. (2020). Fractional-Order Phase Shifters with Constant Magnitude Frequency Responses. Elektronika ir Elektrotechnika, 25(5), 25-30. doi: 10.5755/j01.eie.25.5.24352
Dostál, T., Šotner, R., Langhammer, L., & Dvořák, J. (2020). Dual-Mode Multifunctional Reconnection-less Reconfigurable Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 26(3), 36--41. doi: 10.5755/j01.eie.26.3.25856
Horák, Z., Dvořák, K., Zárybnická, L., Vojáčková, H., Dvořáková, J., & Vilímek, M. (2020). Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate. Materials, 13(20), 4560. doi: 10.3390/ma13204560
Bačovská, R., Alberti, M., Příhoda, J., Vořáč, Z., & Zárybnická, L. (2020). Synthesis and Application of Additives based on Trifluoroethoxy-cyclo-phosphazene into Polymer Nanofibers. Tetrahedron, 76(13), 130999. doi: 10.1016/j.tet.2020.130999

2019

Rybalko, N., Mitrovic, D., Šuta, D., Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2019). Behavioral evaluation of auditory function abnormalities in adult rats with normal hearing thresholds that were exposed to noise during early development. Physiology & Behavior, 210(112620), 1-8. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112620
Profant, O., Jilek, M., Bureš, Z., Vencovský, V., Kuchárová, D., Svobodová, V., Korynta, J., & Syka, J. (2019). Functional age-related changes within the human auditory system studied by audiometric examination. Frontiers in Aging Neuroscience, 11(26), 1-16. doi: 10.3389/fnagi.2019.00026
Bureš, Z., Profant, O., Svobodová, V., Tóthová, D., Vencovský, V., & Syka, J. (2019). Speech Comprehension and Its Relation to Other Auditory Parameters in Elderly Patients With Tinnitus. FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, 11(219), 1-12. doi: 10.3389/fnagi.2019.00219

2018

Zárybnická, L., & Stránská, E. (2018). Verification Stability of Anion-Exchange Membrane with Surface Modification with Application in Electrodialysis Process. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, neuveden(2019), 51-56. doi: 10.3311/PPch.11522
Pysanenko, K., Bureš, Z., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). The Effect of Complex Acoustic Environment during Early Development on the Responses of Auditory Cortex Neurons in Rats. Neuroscience, 371(10. 2. 2018), 221-228. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.11.049
Dostál, T., Šotner, R., Jeřábek, J., Herencsar, N., Langhammer, L., & Petržela, J. (2018). Methods for Extension of Tunability Range in Synthetic Inductance Simulators. Elektronika ir Elektrotechnika, 24(3), 41-45. doi: 10.5755/j01.eie.24.3.20976
Bureš, Z., Pysanenko, K., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat. NEURAL PLASTICITY, 2018(5903720), 1-11. doi: 10.1155/2018/5903720

2017

Srnec, R., Horák, Z., Sedláček, R., Sedlinská, M., Krbec, M., & Nečas, A. (2017). Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 84(2), 133-137.
Zárybnická, L., Bačovská, R., Nádvorníková, Z., Almonasy, N., & Syrový, T. (2017). Application of Fluorescent Label in Polymer Nanofibers. Advances in Materials Science and Engineering, 2017(7583245), 1-6. doi: 10.1155/2017/7583245
Šotner, R., Herencsár, N., Jeřábek, J., Karci, A., Koton, J., & Dostál, T. (2017). Pseudo-Differential Filter Design Using Novel Adjustable Floating Inductance Simulator with Electronically Controllable Current Conveyors. Elektronika Ir Elektrotechnika, 23(2), 31-35. doi: 10.5755/j01.eie.23.2.17996
Profant, O., Roth, J., Bureš, Z., Balogová, Z., Lišková, I., Betka, J., & Syka, J. (2017). Auditory Dysfunction in Patients with Huntington’s Disease. Clinical Neurophysiology, 128(10), 1946-1953.
Marvan, J., Horák, Z., Vilímek, M., Horný, L., Kachlík, D., & Báča, V. (2017). Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 19(1), 33-39. doi: 10.5277/ABB-00557-2016-02
Nečas, L., Hrubina, M., Cibula, Z., Běhounek, J., Křivánek, S., & Horák, Z. (2017). Fatigue failure of the sliding hip screw – clinical and biomechanical analysis. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(12), 1364-1372. doi: 10.1080/10255842.2017.1363192
Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2017). The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hearing Research, 352(september), 1-11. doi: 10.1016/j.heares.2016.03.008
Castro, E., Konvičková, S., Daniel, M., & Horák, Z. (2017). Identification of the critical level of implantation of an osseointegrated prosthesis for above-knee amputees. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(14), 1494-1501. doi: 10.1080/10255842.2017.1380799

Článek v databázi SCOPUS

2021

Zárybnická, L., Stránská, E., & Machová, D. (2021). The effect of crosslinking polymer layer on the electrochemical properties of cation exchange membrane.. Materials Research Innovations, 25(1), 16-22. doi: 10.1080/14328917.2020.1725337

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101

2019

Nečas, L., Hrubina, M., Melišík, M., Cibula, Z., Olgun, D., & Horák, Z. (2019). Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63(2), 140-147. doi: 10.3311/PPme.13259
Richta, K., Richta, T., & Pokorný, J. (2019). Information Systems Development with the help of Petri Nets. Vietnam Journal of Computer Science, 07(01), 41-64. doi: 10.1142/S2196888820500025
Dvořák, K., Zárybnická, L., & Dvořáková, J. (2019). Quality Parameters of 3D Print Products by the DMLS Method. Manufacturing Technology, 19(2), 209-215. doi: 10.21062/ujep/271.2019/a/1213-2489/MT/19/2/209

2018

Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2018). FINANCING INNOVATION, NEO-SCHUMPETERIAN THEORY AND THE REDUCTION OF REGIONAL DISPARITIES IN THE EUROPEAN UNION. Litera Scripta, 1(2/2018), 95-105.
Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

2017

Richta, K., Chlumecký, M., & Buchtele, J. (2017). Application of Random Number Generators in Genetic Algorithms to Improve Rainfall-Runoff Modelling. Journal of Hydrology, 553(October), 350-355. doi: 10.1016/j.jhydrol.2017.08.025

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2020

Bureš, Z. (2020). Zvukové rozhraní pro mobilní měřicí aparaturu pro vyšetření sluchových funkcí u lidí.
Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

2019

Zezulka, F., Červinka, D., & Pazdera, I. (2019). Zapojení řízení bezkomutátorového elektromotoru pro letecké aplikace.

2018

Horák, Z., & Dupalová, J. (2018). Dětská předloketní berle.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz