Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 3. 11. 2020 09:06
Autor: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Garantované studijní programy

Studijní obor Aplikovaná informatika – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Prezenční forma studia

Studijní obor Aplikovaná informatika je určen studentům, kteří spíše než techniku preferují informatiku nebo ekonomiku.
Systém volitelných předmětů umožňuje zaměřit se na získání vyššího stupně znalostí v oblasti ekonomických systémů, programování, softwarových technologií nebo počítačových sítí.
Tento obor poskytuje specializovanější vzdělání v oboru IT s vyšším teoretickým základem.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...