Letní školy KTS 2017

Na aktuální letní období nabízíme následující letní školy určené zejména pro žáky středních škol. Letní školy jsou pro účastníky ZDARMA. Na letní školu je nutné se přihlásit pomocí fomuláře uvedeného na odkazu.


Tvorba webové aplikace - HTML5, CSS3, PHP, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap

Vyučující: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 28. -  31. srpna 2017, vždy od 8:30 do 12:30

Anotace: V tomto kurzu se naučíte základům skriptovacího jazyka PHP, práci s formuláři a databází MySQL. Vytvoříme si funkční jednoduchou webovou aplikaci se dvěma tabulkami, ve které se data budou na webu zobrazovat, přidávat, mazat a opravovat. Výstup dat naprogramujeme do PDF souboru. Aplikace bude zabezpečena pro různé role uživatelů. Kontrola formulářů na straně klienta bude vytvořena pomocí HTML5. Dále si ukážeme využití CSS3, AJAXU,  jQuery a frameworku Bootstrap při tvorbě www stránek (import dat, našeptávač).


Úvod do počítačových sítí, virtualizace a bezpečnosti

Vyučující: Mgr. Antonín Přibyl

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 21. - 25. srpna 2017, vždy od 13:00 do 17:00

Anotace:  V první lekci probereme základní pojmy počítačových sítí, podíváme se na rodinu protokolů TCP/IP. V praktické části si vyzkoušíme zhotovit UTP patch kabel. V další části hodiny si ukážeme, jak připojit síť na internet, povíme si o překladu adres (NAT) a bezdrátových sítích. Druhá lekce bude zaměřená na Windows Server. Nainstalujeme službu Active Directory, zprovozníme doménový řadič, souborový server, službu DNS a DHCP. Třetí lekce bude zaměřená na linux. Nainstalujeme si linuxovou distribuci CentOS a podobně jako v případě Windows serveru zprovozníme souborový server, DNS a DHCP. Vyzkoušíme si také z linuxu udělat router. Čtvrtá část této letní školy se zaměří na virtualizaci. Ukážeme si nejznámější virtualizační nástroje Virtual Box, VMware Player a ukážeme si jak virtualizovat v linuxu a ve Windows (KVM a Hyper-V). Poslední část bude zaměřená na bezpečnost. Ukážeme si jak konfigurovat firewall na linuxu a ve Windows a jak zabezpečit klíčové služby pro vzdálenou správu (SSH+RDP). Podíváme se na možnosti šifrování dat v OS Windows a linux a ukážeme si další nástroje na ochranu dat.


Základy programování pro ARDUINO UNO

Vyučující: Ing. Michal Bílek

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 21. - 25. srpna 2017, vždy od 8:00 do 12:00

Anotace: Náplň kurzu je zaměřena na základy programování pro mikrokontrolér ATmega328 pomocí ARDUINO UNO. Základní programy bude možné testovat pomocí programového vybavení – virtuálně bez nutnosti fyzického hardwaru s možností si otestovat funkci i na reálném hardwaru pomocí výukovém KIT ARDUINO UNO s příslušnou periférií. Podíváme se na základní programátorské konstrukce jazyka Wiring a vytvoříme si i několik jednoduchých aplikací.


Vývoj aplikací pro mobilní zařízení Android

Vyučující: Ing. Marek Musil

Maximální kapacita: 20 účastníků

Termín konání: 28. - 31. srpna 2017, vždy od 8:00 do 12:00

Anotace: Mobilní zařízení získávají nejen díky své dostupnosti, ale také možnostem jejich využití spolu s vhodnými aplikacemi, stále větší popularity. Tento kurz je zaměřen na seznámení s programováním aplikací pro mobily na platformě Android. V úvodu kurzu budou probrány základy algoritmizace a programování. Následně se zaměříme na programování v jazyce Java, ale také na principy a postupy používané při vývoji mobilních aplikací pod OS Android. Součástí kurzu je vytvoření sady vlastních aplikací, ale také vyzkoušení si užití tzv. „chytrých zařízení“ (wearables), mezi které patří hodinky a brýle.


Přihlášku naleznete na webových stránkách katedry viz odkaz https://kts.vspj.cz/dalsi-sluzby-katedry/letni-skoly.

Přihlášení je třeba provést do 30. 6. 2017.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz