Státní závěrečné zkoušky

Informace k SZZ

Studium programů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ).

Směrnice k SZZ

Státní závěrečné zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ a platnou Směrnicí ke státním závěrečným zkouškám. Oba dokumenty lze stáhnout z informačního systému školy.

Okruhy SZZ

Okruhy:

  • Aplikovaná informatika –⁠ zde
  • Aplikovaná informatika (začátek studia od akademického roku 2019/2020) –⁠ zde
  • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Bc. –⁠ zde
  • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi NMg. –⁠ zde
  • Aplikované strojírenství –⁠ zde

Harmonogram SZZ

Harmonogram s termíny souvisejícími se SZZ v ZS 2023/2024 leden naleznete zde.

Další informace

Státní závěrečná zkouška sestává z vlastní státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce. Obě části probíhají zpravidla v jednom dni; státní zkouška ze studijního oboru předchází obhajobě. Obě části státní závěrečné zkoušky jsou až na poradu komise veřejné. Podrobné informace o průběhu SZZ naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401