Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Studium oboru Počítačové systémy a Aplikovaná informatika je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ).

Směrnice k ZP

Státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem a platnou směrnicí ke státním závěrečným zkouškám a směrnicí pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ. Dokumenty lze stáhnout z informačního systému školy.

Harmonogram ZP

Harmonogram s termíny souvisejícími se SZZ v LS 2019/2020 září je zde.

Další informace

Státní závěrečná zkouška sestává z vlastní státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce. Obě části probíhají zpravidla v jednom dni; státní zkouška ze studijního oboru předchází obhajobě. Obě části státní závěrečné zkoušky jsou až na poradu komise veřejné. Podrobné informace o průběhu SZZ naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz