Počítačové systémy

Studijní obor Počítačové systémy – standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: Dr. Ing. Vlastimil Vondra

Prezenční forma studia

Studijní obor Počítačové systémy je určen především studentům, které zajímá využití počítače pro technické aplikace.
Důraz je kladen na výuku programování v jazycích C/C++, rovněž mikroprocesory studenti programují v jazyce C.
Systém volitelných předmětů umožňuje prohloubení znalostí v oblasti programování, elektrotechniky, počítačových sítí nebo počítačových systémů pro řízení a automatizaci.
Tento obor odpovídá většině požadavků firem kladeným jak na IT specialisty, tak i na odborníky v automatizaci, takže umožňuje snadné uplatnění a flexibilitu absolventů v praxi.
Absolventi oboru mohou bez problémů pokračovat v magisterském studiu na příbuzných oborech univerzitních škol.

Kombinovaná forma studia

Studium probíhá o sobotách, zpravidla jednou za 14 dní. Pro přijetí musí uchazeč doložit maturitní vysvědčení.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401