Projekty národní (archiv)

GA ČR

  • GA ČR 17-25821S (01/2017 – 12/2019)

Název česky: Hodnocení a modelování teplotního pole při obrábění nekovových materiálů

Název anglicky: Evaluation and modelling of thermal field during machining of non-metallic materials

TA ČR

  • TA ČR Epsilon TH02010992 (01/2017 – 12/2019)

Vývoj a optimalizace elektromechanické vzpěry pro ovládání řídících ploch letadel za účelem zvýšení životnosti a bezporuchovosti v bezúdržbovém provozu

Development and optimization of electromechanical actuator for aircraft control surfaces to enhance the durability and reliability for maintenance free operation

  • TA ČR Epsilon TH03010514 (01/2018 – 06/2020)

Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel

Development of wheels and brakes for landing gears of small and medium-sized aircraft

MPO

  • MPO FV10159 (07/2016 – 07/2018)

Vývoj a inovace dětské předloketní berle s přidanými funkčními vlastnostmi použitím pokročilých materiálů a výrobních technologií

Development and innovation of children's forearm crutch with added functional properties by used advanced materials and technologies

  • MPO Trio FV10666 (07/2016 – 12/2018)

Zvýšení spolehlivosti a životnosti lineárních elektromechanických pohonů pro letecké aplikace

Increase the reliability and service life of linear electromechanical actuators used in aerospace applications

MMR

V současné době se katedra nepodílí na řešení žádného projektu z uvedených programů.

MŠMT

  • Síť škol podporující technicky a přírodovědně nadané studenty na Vysočině a v okolí

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401