Státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce na oborech Počítačové systémy a Aplikovaná informatika

Studium oboru Počítačové systémy a Aplikovaná informatika je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ). Státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem a platnou směrnicí ke státním závěrečným zkouškám. Oba dokumenty lze stáhnout z informačního systému školy. Státní závěrečná zkouška sestává z vlastní státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce. Obě části probíhají zpravidla v jednom dni; státní zkouška ze studijního oboru předchází obhajobě. Obě části státní závěrečné zkoušky jsou až na poradu komise veřejné.

Bakalářské práce


Harmonogram
s termíny souvisejícími se SZZ v ZS 2017/2018 je ke stažení níže.

Státní zkouška ze studijního oboru

Studenti, kteří započali studium v zimním semestru akademického roku 2013/2014 nebo později, se řídí pokyny uvedenými v dokumentu "Průběh státní závěrečné zkoušky na KTS (2009-..)". Tematické okruhy pro státní zkoušku ze studijních oborů jsou k dispozici v dokumentech "Tematické okruhy PS (2013-..)" a "Tematické okruhy AI (2013-..)".

Studenti, kteří započali studium od zimního semestru akademického roku 2009/2010 do zimním semestru akademického roku 2012/2013, se řídí pokyny uvedenými v dokumentu "Průběh státní závěrečné zkoušky na KTS (2009-..)". Tematické okruhy pro státní zkoušku ze studijních oborů jsou k dispozici v dokumentech "Tematické okruhy PS (2009-2013)" a "Tematické okruhy AI (2009-2013)".

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz