Katedra technických studií

Charakteristika pracoviště

pripravek Zajišťujeme výuku předmětů elektrotechnického, informatického a strojírenského charakteru ve studijním programu Elektrotechnika a informatika pro dva akreditované obory - Počítačové systémy a Aplikovaná informatika, studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství. Více informací o těchto oborech naleznete v sekci Výuka a předměty.

Kromě toho nabízíme řadu informatických předmětů pro studenty jiných oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Disponujeme sedmi specializovanými laboratořemi, které kromě přímé výuky slouží k realizaci studentských projektů a bakalářských prací.

Pořádáme odborně zaměřené Letní školy pro zájemce z řad široké veřejnosti. V letošním roce pořádáme konference Trendy a technologie, Informatika 2022. Naši pracovníci se podílejí na realizaci kurzů Univerzity třetího věku, nabízíme kurzy počítačové gramotnosti - ECDL. Aktuální informace o akcích katedry zveřejňujeme v sekci další služby katedry.

Více o našich pracovnících včetně kontaktů naleznete v sekci Členové katedry.

Garantované studijní programy a obory

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
  • Aplikované strojírenství
  • Elektrotechnika a informatika
    • Aplikovaná informatika
    • Počítačové systémy

Charakteristika studijních programů

Více informací se dozvíte v menu Studium viz zde.

Kde nás najdete?

Kanceláře pracovníků katedry lze nalézt na několika místech školy. Většinu členů katedry, kancelář vedoucího katedry a sekretariát katedry naleznete ve druhém patře hlavního (modrého) křídla budovy společně s pěti laboratořemi katedry pro výuku především elektrotechnických předmětů.

Pohled na umístění katedry technických studií

Někteří pracovníci sídlí v laboratoři zpracování signálu a multimédií, umístěné v suterénu pod knihovnou (směrem k Tyršově ulici).

Pohled do laboratoře zpracování signálů

Další pracovníci sídlí v laboratoři experimentálního měření, umístěné v přízemí směrem k Tyršově ulici.

Pohled do laboratoře experimentálních měření

Externí spolupracovníci mají svoje pracoviště v akademické pracovně v suterénu školy směrem ke křižovatce ulic Tolstého a Jiráskovy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401