Katedra technických studií
Navigace
Publikováno: 12. 6. 2024 10:32
Autor: Ivan Horák

Katedra technických studií

Charakteristika pracoviště

Katedra technických studií zajišťuje výuku předmětů informatického, strojírenského a elektrotechnického charakteru a také studie v oblasti Průmyslu 4.0, automatizace a robotizace ve studijních programech Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství

Garantované bakalářské studijní programy

Garantované navazující magisterské studijní programy

Charakteristika studijních programů viz menu Chci studovat.

Dále nabízíme řadu informatických a technických předmětů pro studenty jiných studijních oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Disponujeme specializovanými laboratořemi, které kromě přímé výuky slouží k realizaci studentských projektů, bakalářských a magisterských prací, řešení projektů základního vědeckého a aplikačního charakteru a smluvnímu výzkumu. 

Pořádáme odborně zaměřené Letní školy pro zájemce z řad široké veřejnosti. Pořádáme konference Trendy a technologie a Informatika. Naši pracovníci se podílejí na realizaci kurzů Univerzity třetího věku, nabízíme kurzy počítačové gramotnosti. Aktuální informace o akcích katedry zveřejňujeme v sekci další služby katedry.

Více o pracovnících Katedry technických studií VŠPJ včetně kontaktů naleznete v sekci Členové katedry.

Kde nás najdete?

Kanceláře pracovníků katedry lze nalézt na několika místech školy. Většinu členů katedry, kancelář vedoucího katedry a sekretariát katedry naleznete ve druhém patře hlavního (modrého) křídla budovy společně s pěti laboratořemi katedry pro výuku především elektrotechnických předmětů.

Pohled na umístění katedry technických studií

Někteří pracovníci sídlí v laboratoři zpracování signálu a multimédií, umístěné v suterénu pod knihovnou (směrem k Tyršově ulici).

Pohled do laboratoře zpracování signálů

Další pracovníci sídlí v laboratoři experimentálního měření, umístěné v přízemí směrem k Tyršově ulici.

Pohled do laboratoře experimentálních měření

 

Ke stažení (1)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...