Department of technical studies
Navigation
Publikováno: 8. 2. 2024 09:27
Autor: Ivan Horák

ANG - Katedra technických studií

ANG -

Charakteristika pracoviště

Katedra technických studií zajišťuje výuku předmětů informatického, strojírenského a elektrotechnického charakteru a také studie v oblasti Průmyslu 4.0, automatizace a robotizace ve studijních programech Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství

Garantované bakalářské studijní programy

Garantované navazující magisterské studijní programy

Charakteristika studijních programů viz menu Chci studovat.

Dále nabízíme řadu informatických a technických předmětů pro studenty jiných studijních oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Disponujeme specializovanými laboratořemi, které kromě přímé výuky slouží k realizaci studentských projektů, bakalářských a magisterských prací, řešení projektů základního vědeckého a aplikačního charakteru a smluvnímu výzkumu. 

Pořádáme odborně zaměřené Letní školy pro zájemce z řad široké veřejnosti. Pořádáme konference Trendy a technologie a Informatika. Naši pracovníci se podílejí na realizaci kurzů Univerzity třetího věku, nabízíme kurzy počítačové gramotnosti. Aktuální informace o akcích katedry zveřejňujeme v sekci další služby katedry.

Více o pracovnících Katedry technických studií VŠPJ včetně kontaktů naleznete v sekci Členové katedry.

Kde nás najdete?

Kanceláře pracovníků katedry lze nalézt na několika místech školy. Většinu členů katedry, kancelář vedoucího katedry a sekretariát katedry naleznete ve druhém patře hlavního (modrého) křídla budovy společně s pěti laboratořemi katedry pro výuku především elektrotechnických předmětů.

Pohled na umístění katedry technických studií

Někteří pracovníci sídlí v laboratoři zpracování signálu a multimédií, umístěné v suterénu pod knihovnou (směrem k Tyršově ulici).

Pohled do laboratoře zpracování signálů

Další pracovníci sídlí v laboratoři experimentálního měření, umístěné v přízemí směrem k Tyršově ulici.

Pohled do laboratoře experimentálních měření

 

Get in touch with us

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Contact
Phone: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
Mailbox ID: w9ej9jg

Contact point of the Rector's Office
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Study Department
Phone: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


One moment please...